Publicerat

I o m Europeanas nya Data Exchange Agreement som fullt börjar gälla fr o m 1 juli kommer de ha en möjlighet att tillgängliggöra metadata som Linked Open Data (LOD). Metadata från K-samsök är en delmängd av den data som tillgängliggörs som LOD i en första pilot. Denna film visar pedagogiskt vad LOD är för något och vilken nytta det medför:


Linked Open Data from europeana on Vimeo.

I en första pilot tillgängliggör Europeana 2,4 miljoner texter bilder videos, ljud mm. Metadatan publiceras under den öppna metadatalicensen Creative Commons Zero (CC0) vilket gör metadatan (men inte media som ljud, bild osv) fri att använda vilket gör att Europeana kan ligga till grund för utveckling och tillväxt för digitala lösningar baserat på kulturarvsinformation.

K-samsök fungerar på många sätt som Europeana och tillgänggliggör bl a data i rdf-format med unika identiteter (URI:er) som vi tillgängliggör via ett API. Detta underlättar när de båda systemen ska ”prata” med varandra.

Vi kommer under året att se över informationsflödet institution-K-samsök-Europeana så att de digitala flödena harmoniserar med varandra för att underlätta leverans av metadata och återanvändning.

>> Johan Carlström – systemförvaltare för K-samsök

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *