K-samsök

Publicerat

Wikipedia är en viktig del av infrastrukturen för digitalt kulturarv — den encyklopediska informationen som finns där om till exempel historiska byggnader eller fornlämningar når ut till många fler människor än vad enskilda minnesinstitutioners egna informationssidor kan göra. Här är tre kopplingar som finns idag mellan kulturarvsdatan i K-samsök och Wikipedia eller Wikimedia Commons: Faktarutor […]

Läs hela inlägget

Tillgång till tusentals kulturarvslänkar

Publicerat

Bild: Calvinius [CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons Nu går det att komma åt användarskapade kulturarvslänkar genom ett nytt API. I K-samsöks databas för användargenererat innehåll finns just nu drygt 60 000 länkar mellan olika kulturarvsobjekt (fotografier, fornlämningar, byggnader, museiföremål m m) i K-samsök samt mellan K-samsök och Wikipediaartiklar, Wikimedia Commons och forskningspublikationer i Libris. Till exempel […]

Läs hela inlägget

Förslag på ny rättighetsmodell

Publicerat

För att skapa bättre harmoni med Europeana har vi reviderat K-samsöks rättighetsmodell (läs den nuvarande här). Nedan publicerar vi ett förslag på ny rättighetsmodell som vi vill ha kommenterar på. Modellen är tänkt att användas för att specificera vad en användare får göra med inlänkat material (t ex ett dokument, en digital bild eller ett filmklipp). Allt material […]

Läs hela inlägget

Vad innebär Europeanas rättighetsmodell för K-samsök?

Publicerat

K-samsök levererar data till Europeana som visas i portalen www.europeana.eu. Informationen i Europeana är även nåbar via ett API. Sedan årsskiftet använder Europeana en ny rättighetsmodell som jag tidigare skrivit om. Enligt det avtal/överenskommelse som informationsleverantörer skriver med Riksantikvarieämbetet så gäller följande: “K-samsök möjliggör uppmärkning av rättigheter på objektsnivå och Riksantikvarieämbetet uppmanar IF att märka […]

Läs hela inlägget

Om användargenererat innehåll och Wikipedia

Publicerat

Wikipedia globe in a keychain! Foto: @bastique (Creative Commons by-nc) Som beskrevs i bloggposten kring det nya protokollet har vi från och med protokoll 1.1 en möjlighet att hantera komponenter i vår information på ett sätt som berikar vår information och gör den mer meningsfull för användaren. Det vi inte tog upp då var att […]

Läs hela inlägget

Europeanas rättighetsmodell

Publicerat

Datan som levereras från K-samsök till Europeana visas i portalen www.europeana.eu samt är tillgängligt via Europeanas API. För att förtydliga rollfördelning samt hur data får återanvändas (av Europeana själva samt av tredje part) har Europeana tagit fram ett avtal, Data Exchange Agreement. När jag skriver ”objekt” nedan syftar jag på materialet hos källan (den scannade bilden, […]

Läs hela inlägget

K-samsöksdata i Europeanas LOD-pilot

Publicerat

I o m Europeanas nya Data Exchange Agreement som fullt börjar gälla fr o m 1 juli kommer de ha en möjlighet att tillgängliggöra metadata som Linked Open Data (LOD). Metadata från K-samsök är en delmängd av den data som tillgängliggörs som LOD i en första pilot. Denna film visar pedagogiskt vad LOD är för något och […]

Läs hela inlägget