Publicerat


Foto: Lars Lundqvist, (CC by-nc-sa)

De flesta har nog lagt märke till att nya medier och internet förändrat förutsättningarna för kommunikation och information. Många menar till och med att utvecklingen är så pass djupgående att man kan tala om ett paradigmskifte. Där tidigare några få – som mediabolag – ägde möjligheterna att sprida information, kan numera nära nog vem som helst sända och ta emot budskap, i realtid och utan att passera mellanhänder. Förändringarna har stora sociala och ekonomiska konsekvenser.

Det här är inget nytt. Historien uppvisar mängder av exempel på innovationer som lett fram till radikalt nya förutsättningar för människor. Vi som jobbar med historia har ganska bra koll på det… :)

Även vi på Riksantikvarieämbetet berörs av allt det som händer. Olika samhällsaktörer har nya förväntar på hur myndigheter kommunicerar och delar information, och att formerna måste ske i synk med samhället i övrigt.

För att få en samlad bild av utvecklingen lät vi göra en omvärldsanalys. Vi ville få bättre koll på viktiga trender inom det informationsteknologiska området, för att kunna göra bättre val för att marschera i takt med samtiden. Uppdraget gavs till Henrik Summanen, som skrivit rapporten ”Nätvaron i praktiken – Ett idédokument kring det nya medielandskapet”.

Vi hoppas att fler kan ha nytta av analysen och använda den som utgångspunkt för strategiska samtal!

Sedan denna text utarbetades har en del av de tankegångarna realiserats eller tagits upp i det strategiska arbetet.

Rapporten ska ses som ett idédokument för det fortsatta arbetet kring kommunikation och information. I en första del återges en mer generell bild av hur det digitala samhället ser ut idag medan den andra består av tankegångar och förslag på olika utvecklingsriktningar.

>> Lars Lundqvist, Enheten för informationsutveckling, Riksantikvarieämbetet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *