Nätvaron i praktiken – ett idédokument

Publicerat

Foto: Lars Lundqvist, (CC by-nc-sa) De flesta har nog lagt märke till att nya medier och internet förändrat förutsättningarna för kommunikation och information. Många menar till och med att utvecklingen är så pass djupgående att man kan tala om ett paradigmskifte. Där tidigare några få – som mediabolag – ägde möjligheterna att sprida information, kan […]

Läs hela inlägget