Publicerat


Albert Siepert Points Out Highlights of Apollo 10 Liftoff to Belgium King and Queen. Foto: NASA

Den första februari 2012 driftsattes protokoll 1.1 för K-samsök. Förändringen är genomgripande i K-samsöks utveckling på mer än ett sätt, och rör sig i en riktning på kan sägas skiljer sig från hur K-samsök tidigare har fungerat. I den här texten presenteras och förklaras de främsta förändringarna. Förhoppningen är att den fortsatta utvecklingen av K-samsök ska förbättra möjligheterna både för användare och informationsförvaltare. Det gamla protokollet (1.0) driftas fram till halvårsskiftet 2013, men kommer efter detta datum inte längre att vara bakåtkompatibelt.

Den grundläggande idén kring protokollförändringen är att möjliggöra för K-samsöks data att bli mer semantiskt. Detta innebär i korthet att informationsmängderna sitter ihop med andra informationsmängder, på meningsfulla sätt. När information beskrivs semantiskt på webben pratar man om webbsemantik. Och med data som är välbeskriven ur ett webbsemantiskt perspektiv kan man presentera sin information på ett meningsfullare sätt för användaren.

Den kanske främsta förändringen i protokoll 1.1 är introduktionen av Agenter, Event och Koncept, som objektstyper. Ett objekt i K-samsök är ett unikt objekt som en applikation kan hantera. Objekten kan länkas tillvarandra och kan tjänstgöra som fokus för en användare. Det som skiljer dessa objekt från de som redan tidigare var objekt i K-samsök är att det inte i normalfallet finns någon representation av dem i verkligheten. På så sätt kan man säga att dessa nya objektstyper utgör byggklossar som förenar data, snarare än som utgörs av data. Vi hade möjligheten att introducera en semantisk modell för K-samsök som inte hanterar Agenter, Event och Koncept som egna objekt, vilket på sätt och vis hade varit enklare. Den nuvarande lösningen ger dock större möjligheter till att rent praktiskt se vad semantiken kan göra med vårinformation på relativt kort sikt.

Ett exempel. Slaget vid Lützen är en historisk händelse somi K-samsök beskrivs som en typ av Event. Kopplad till detta event är kung Gustaf II Adolf, som är en Agent. Kopplingen mellan kungen och händelsen beskrivs som att han “var närvarande vid“. Ungefär så här:
Gustaf II Adolf (Agent) var närvarande vid (Relation) Slaget vid Lützen (Event).

I en webbsemantisk struktur är all information beskriven på det här sättet, med ett subjekt, ett predikat och ett objekt. Denna struktur behöver dock aldrig användaren förstå, det räcker med att läsa innehållet i den, via den applikation man använder. Med protokoll 1.1 ger vi användaren möjlighet att ta fokus på t ex Agenten Gustaf II Adolf, och därmed se alla föremål som är kopplade till honom, och vilka händelser han var med i under sitt liv. Här kan vi också koppla in Koncept, som “Stormaktstid“, för att ytterligare förbättra informationen kring föremålen.

Protokoll 1.1 möjliggör för alla informationsleverantörer att bibehålla hög granuläritet på sin information när den aggregeras av K-samsök, men protokollet möjliggör också för alla informationsägare att på ett meningsfullt sätt koppla ihop olika informationsresurser med varandra, mellan institutioner och mellan egna objekt. Informationen i de egna databaserna blir på det viset mer meningsfulla när de aggregeras av K-samsök.

>> Henrik Summanen jobbar med verksamhetsutveckling och K-samsök.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *