Brev från en konsthanterare på Munchmuseet

Publicerat

Sedan förra året jobbar vi lite extra här på Riksantikvarieämbetet med att lyfta området “konsthantering“. Ambitionen är att alla som dagligen arbetar med att installera, montera, packa, flytta och hantera konst och föremål ska hitta varandra och få en plats för erfarenhetsbyte och nätverkande. Tillsammans med samarbetsparter och alla dedikerade konsthanterade på museer, företag, konsthallar […]

Läs hela inlägget

Hur går designen av ett generöst användargränssnitt till?

Publicerat

I vårt första inlägg om generösa användargränssnitt introducerade vi själva konceptet. I det andra inlägget gav vi ett exempel på en av de fungerande prototyper vi utvecklat som del av vår utvärdering. I detta tredje inlägg tar vi ett steg tillbaka och berättar lite om hur vi försökte lära av andra, identifiera användarbehov och skissa […]

Läs hela inlägget

MuseumNext i två versioner

Publicerat

Rapport från museikonferensen MuseumNext av Riksantikvarieämbetets två utredare för utställningar Kicki Eldh och Mathias Strömer. Första versionen, av Kicki Eldh Konferensens olika presentationer kan sammanfattas i ordet samverkan. Det gäller såväl finansiering, professioner, discipliner och koncept. Här följer några nedslag i trender som lyftes fram under konferensen. Ekonomisk hållbarhet Istället för kortsiktiga sponsorinsatser söker museer […]

Läs hela inlägget

Underlag för utvecklingsplan för K-samsök

Publicerat

Under sommaren har ett underlag tagits fram för att kunna göra vägval för K-samsök på några års sikt, och rapporten är nu färdigställd. Uppdraget var att ge förslag på K-samsöks roll och funktion i en framtida digital kulturarvsinfrastruktur i Sverige och K-samsöks roll på kort och lång sikt i förhållande till Europeana. Rapporten är skriven […]

Läs hela inlägget

Uppdatering i K-samsök

Publicerat

Under gårdagen driftsatte vi ny funktionalitet i K-samsök. Dessa är framför allt två: En möjlighet att få ett API-svar i formatet JSON-LD.  K-samsöks schema. JSON-LD Om man vill ett objekt beskrivet som JSON-LD så kan man göra på två sätt: Man anger JSON-LD i path:n i URI innan objekts id:t, t.ex: http://kulturarvsdata.se/shm/object/jsonld/970897 Man anger endast […]

Läs hela inlägget

Om K-samsök och förbättringar

Publicerat

Vi har under det senaste året utvärderat hur väl K-samsöks struktur fungerar, både i relation till andra informationskällor och gällande möjligheterna att beskriva och länka information inom systemet. Vi har också fått en teknisk review av K-samsök, med tydliga resultat gällande hur väl systemet fungerar i sin samtid. Resultatet har visat att det finns problem […]

Läs hela inlägget

Teknisk review av K-samsök – rapporten

Publicerat

Nu kan du läsa rapporten som blev resultatet av den tekniska review som vi lät göra i slutet av 2012.Syftet var att kvalitetssäkra det arbete som gjorts hittills. Läs rapporten här (pdf)

Teknisk review av K-samsök

Publicerat

Foto: Alfred T Palmer, 1942 (Library of Congress) K-samsök är en viktig del av infrastrukturen kring kulturavsdata i Sverige. För att säkerställa prestanda och  stabilitet har vi anlitat en konsult som under slutet av året kommer att göra en teknisk review av K-samsöks arkitektur, tekniska lösningar och kodkvalitet samt ge råd och förslag. Exempel på […]

Läs hela inlägget

Tydliggörande kring Riksantikvarieämbetets ambition med K-samsök och tjänsteutveckling

Publicerat

Vi får en del frågor om utveckling från olika aktörer om utveckling av tredjepartstjänster och här kommer några punkter med svar på de vanligaste frågorna: Riksantikvarieämbetets affärsmodell går ut på att via K-samsök stimulera och underlätta för flera att bygga applikationer på kulturarvsdata. Riksantikvarieämbetet tillhandahåller K-samsök med ett öppet API. Den som är intresserad av att […]

Läs hela inlägget

Förslag på ny rättighetsmodell

Publicerat

För att skapa bättre harmoni med Europeana har vi reviderat K-samsöks rättighetsmodell (läs den nuvarande här). Nedan publicerar vi ett förslag på ny rättighetsmodell som vi vill ha kommenterar på. Modellen är tänkt att användas för att specificera vad en användare får göra med inlänkat material (t ex ett dokument, en digital bild eller ett filmklipp). Allt material […]

Läs hela inlägget