Publicerat

Här kommer en ny version av kartan över processen för leverans till K-samsök. Ändringar är:

  • Jag har tydliggjort att det är Riksantikvarieämbetet som för en dialog med Europeana kring leverans av datasets.
  • Jag har lagt in en ruta kring avtalet/överenskommelsen redan i början av processen. Det är viktigt att den aktuella institutionen redan från dag 1 är medveten om vad det innebär att leverera data till K-samsök och Europeana gällande t ex uppmärkning av information.

>> Johan Carlström – systemförvaltare