Publicerat

Fredriks seminarium, TUR-mässan

 

 

 

 

 

 

Fredrik Käck, Riksantikvarieämbetet, presenterar platsutveckling
utifrån kulturarv.
Foto: Riksantikvarieämbetet (Cc-by)

 

Förra veckan var jag med några kollegor på TUR-mässan i Göteborg för att nätverka, hålla seminarier samt träffa möjliga samarbetspartners eller folk som helt enkelt är nyfikna på Riksantikvarieämbetets verksamhet. Det kändes som att vi var efterfrågade och våra seminarier var välbesökta. Jag höll ett miniseminarium för att visa på möjligheter att förmedla digitalt kulturarv och pratade om K-samsök, Kringla och lite Platsr.

Men hur hänger vi och rese- och turistnäringen ihop? Jo, Riksantikvarieämbetet är en viktig resurs för turismen. Kulturmiljöer, historiska platser, minnesplatser, byggnader och fornlämningar har blivit viktiga destinationer för turistindustrin. Vi kan bidra med resurser av olika slag i arbetet för att bevara och utveckla dessa platser på ett hållbart sätt och vi medverkar genom regeringsuppdrag och olika verksamheter för att utveckla och främja turistnäringen.

Vi erbjuder ökad kunskap om kulturarvet och kan ge nya affärsmöjligheter och utvecklar turistnäringen. Vi bedriver program- och visningsverksamhet vid besöksmålen Glimmingehus och Gamla Uppsala och koordinerar arbetet med världsarv och kulturreservat.

Fredrik och Daniel vid monter på TUR-mässan

 

 

 

 

 

 

 

Fredrik Käck & Daniel Nilsson, Riksantikvarieämbetet.
Foto: Riksantikvarieämbetet (Cc-by)

Riksantikvarieämbetet erbjuder också ökad tillgänglighet till digital kulturarvsinformation via olika söktjänster och öppna API’er. Vi har dock ännu inte nått till den punkt där turist- och reseinformation kopplas ihop på ett effektivt sätt med digital information kring kulturarv och museisamlingar. Turister (användare) är vana att söka och köpa resor och upplevelser genom en mängd aktörer på webben.

Information kring kulturella events och ”happenings” stödjer det digitala användandet, likaså digitala guider för resor och utflykter, men digital kulturarvsinformation kring exempelvis intressanta objekt i museisamlingar och relevant text och innehåll kring föremål och objekt behöver integreras på ett tydligare sätt i söktjänster och applikationer.

Offentliga och privata aktörer skulle då kunna använda Riksantikvarieämbetets digitala informationskällor genom olika typer av applikationer som hämtar relevant och filtrerad data efter behov via öppna API’er. Detta ger möjlighet att kontextualisera och knyta till exempel museisamlingar och intressanta föremål och berättelser till platser och temata. På så sätt kan Riksantikvarieämbetets digitala information berika den redan befintliga information kring resor och upplevelser som finns tillgänglig på nätet idag, och ingå som en del av den information som erbjuds när vi planerar resmål och upplevelser. Flera företag och institutioner använder redan idag K-samsöks API, exempel på det kan du se här.

Maria Logothetis jobbar som verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet.

 

Ett svar

  1. Pingback: Anonym 150927

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *