Publicerat

Uppdatering: Jag har tagit bort länkarna till annonserna då de länkarna inte fungerar efter ansökningstidens slut. /Johan 

Riksantikvarieämbetet har i uppdrag att tillhandahålla en infrastruktur för digital kulturarvsinformation – K-samsök. Ett viktigt led i utvecklingen av stöd för kunskapsprocesser är att knyta samman de mest använda webbresurserna. En av de viktigaste är Wikipedia som används mycket flitigt av allt från professionella till skolbarn. Det är därför viktigt att innehållet i Wikipedia har hög kvalitet. K-samsök innehåller mer beskrivande metadata om kulturarvsobjekt och för att dessa objekt ska kunna användas mer effektivt i kunskapsprocesser behöver de länkas till Wikipedias artiklar för att få en kontext och en förklaring.

Söker du på t ex “kulturarv“, “Riksantikvarieämbetet“, “Ales Stenar“ eller “byggnadsminne“ hamnar Wikipedia-artikeln bland de första träffarna. Därför är det rimligt att anta att en användare ofta klickar sig vidare till Wikipedia-artikeln om ämnet. Wikipedia är således en av de viktigaste informationsresurserna för information om kulturarv – vare sig vi vill eller inte.

Under de senaste åren har Wikimedia/Wikipedia-communityn tillsammans med kulturarvsinstitutionerna utvecklat en modell för hur man kan samverka med Wikipedia. Modellen kallas “Wikipedian in Residence“ vilket avser en person kopplad till Wikipedia/Wikimedia, som under en begränsad period jobbar med kunskapsutveckling på en kulturinstitution.

Nu blir Riksantikvarieämbetet först i Sverige med att inleda ett sådant samarbete med Wikimedia Sverige. Det övergripande syftet med detta pilotprojekt  är att påbörja arbetet med att knyta samman K-samsök med Wikipedia.

Därför söker nu Riksantikvarieämbetet två personer för ett pilotprojekt under 2012, personer med olika inriktning och kompetenser:

  • En ”traditionell” Wikipedian in residence – en god pedagog -  som under en period stödjer Riksantikvarieämbetet i att kompetensutveckla en pilotgrupp i hur Wikipedia fungerar och hur man själv och tillsammans med volontärer kvalitetshöjer  innehållet i Wikipedia.
  • En Wikipedian developer – en systemutvecklare – som bidrar till att  knyta K-samsök och Wikipedia/Wikimedia närmare varandra och därigenom tillföra semantiska resurser till K-samsök.
Klicka på länkarna ovan för att komma till respektive annons där det även står hur du gör för att söka.
Pressmeddelande från Wikimedia Sverige.

>>Johan Carlström jobbar med verksamhetsutveckling och K-samsök på Riksantikvarieämbetet.

2 kommentarer

  1. Pingback: Anonym 198948

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *