Publicerat

Mötet ägde rum i Stora Sessionssalen på Riksantikvarieämbetet i Stockholm. Efter en kort presentationsrunda gick vi varvet runt där företrädare för olika institutioner och system fick berätta om vad som är på gång i respektive verksamhet.

Tekniska museet (Matts Ramberg) levererar idag all sin data till K-samsök. De har planerat ommappning mot version 1.1 men är inte riktigt där än. De använder K-samsök i sitt lokala sök (samma tekniska lösning som även används av Västarvet, Historiska museet, Kulturarv Östergötland och Kulturarv Blekinge).

Världskulturmuseerna (Magnus Johansson) har nyligen uppdaterat sina databaser till senaste versionen av Carlotta (3.2) och har då mappat om mot version 1.1 av K-samsök. De då även levererat händelser och är på gång med Agenter. De kommer att peka på Libris personauktoritet där det är möjligt. En diskussion uppstod om vilka auktoritetsposter som är bäst att pekas och i dagsläget är VIAF eller Libris de som funkar bäst. Det diskuterades även att det skulle vara bra med ett dedicerat element för länkar till Wikipedia.

Svenska Hällristningsforskningsarkiv (SHFA, Ulf Bertilsson) är en forskningsinfrastruktur som långtidslagras hos SND (svensk nationell datatjänst). De har inte planerat in en ommappning mot version 1.1 av K-samsök. De kommer att jobba med att lägga in danskt hällristningsmaterial och kommer även att lägga in poster om personer som sedan kommer att kunna skördas som agenter av K-samsök.

Dramawebben (Marika Lagerkrantz) jobbar för närvarande med handskrivet material som scannas och metadatasätts. De håller på och kikar på Creative Commons etc. XML-kodar alla texter utifrån TEI-standard. De ska mappa om och undersöker för närvarande hur omfattande arbete det skulle kunna vara.

Västarvet (Per Lekholm) driver för närvarande ett digitaliseringsprojetk men det scannade materialet läggs inte ut då man håller på och byter system till Primus. De kommer även att använda Primus arkeologi-modul. Västarvet jobbar med rättigheterna till bilder, har tagit beslut om att de bilder de själva äger upphovsrätten till ska märkas med CC-by-sa.

Nordiska museet (Ulrika Sundberg) levererar via Primus. Deltar i Europeana Fashion. De jobbar med rättigheter, ambitionen är att börja med att sätta CC by på föremålsbilder som de själva har upphovsrätten till.

Riksantikvarieämbetet/FMIS (Antonia Baumert/Mia Carlsson) planerar migrering till ny plattform, efter det mappa FMIS om till version 1.1. De jobbar med att reda ut rättigheter till bildmaterialet (utöver scannade bokuppslag) där det finns många olika typer av material, t ex sonar och bilder som är ett resultat av ett KML-beslut. Bilder kopplade till KML-beslut tillhör staten om de inte är tagna av professionella fotografer. Ambitionen är att använda CC-by så långt det är möjligt.

Riksantikvarieämbetet/BBR (Jonas Malmdal) har under våren utvecklat en ny port mot K-samsök och då mappat om mot version 1.1. Närmast i tid man vill fokusera på är agenter. De har samma problem med bilder som FMIS.

Arkitekturmuseet (Kristina Berg) jobbar med rättigheter, foton som de äger rättigheterna till kommer att få Public Domain Mark och CC-by. Poster för scannade ritningar kommer att läggas ut men utan bild till att börja med.

Primus Sverige (Kristina Berg): Det finns totalt 16 svenska institutioner som använder Primus och ommappning mot version 1.1 görs centralt. Det är lite oklart varför det tar tid men förhoppningsvis bör det vara klart före slutet av oktober. Primus jobbar med att införa auktoritetsposter (KulturNav) som de även kommer att tillgängliggöra så att andra än Primus-institutioner kan använda sig av detta.

Collective Access (Ann-Sofie Bygren) har haft personalomsättning men planerar att kunna göra ett test mot K-samsök före årsskiftet. De kommer att använda sig av standarden Spectrum.

Stockholms Stadsmuseum (Ingrid Severin) planerar att kunna leverera till K-samsök under 2013.

På gång i K-samsök
Det gicks igenom vad som gjorts inom K-samsök under året samt vad som planeras under hösten.

 • Labb kring att koppla ihop K-samsöks-objekt med Wikipedia-artiklar. Har koppling till Riksantikvarieämbetets projekt med Wikipedian in Residence. (pågående)
 • Säkring av stabilitet och drift (utfört).
 • Labb med databas för användargenererat innehåll kopplat till K-samöksobjekt. (pågående)
 • Funderingar kring att koppla ihop K-samsök med Libris på samma sätt som med t ex Wikipedia-artiklar. (planerat)
 • Ommappning mot Europeanas protokoll.(planerat)
 • Diskussion kring LIDO, det finns önskemål om att kunna leverera LIDO till K-samsök som K-samsök sedan kan “skicka vidare“. Genom att mappa K-samsök mot LIDO skulle vi öppna upp mot flera standarder och underlätta mappning mot t ex Europeana. (planerat)
 • Utveckling av API:et så att man kan definiera vilka element man vill få i svaret när man skickar en fråga. (planerat)

Vi diskuterade om syftet med att leverera till K-samsök. Konsensus rådde kring att ett av institutionernas syften med att leverera till K-samsök är att nå så många som möjligt, att bli en del av en digital kulturarvsallmänning. Det handlar även om utbyte mellan institutioner, dela erfarenheter och hantera problem och utmaningar gemensamt. K-samsök kan även ses som en “katalysator“ som gjort man man blivit tvungen att se utanför det egna systemet och fått en möjlighet att jämföra med andra för att se brister i den egna datan. För SHFA är K-samsök ett sätt att ta sig an forsningens/läroverkens tredje uppgift.

Att delta i arbetet kring K-samsök är även ett sätt att lära sig tänka på nytt sätt, att träna sig i att tänka annorlunda.

Något många ser som en utmaning är att det kan vara ett problem att hitta det man söker i en allt större mängd data och material. Ett större samarbete med pedagoger och verktyg skulle behövas för att skapa urval eller låta användarna skapa urval.

Unstraight
Unstraight Museum är ett projekt som går ut på att lyfta fram icke normativa perspektiv på museisamlingar. De har utvecklat en webbplats där användarna kan lägga in foton på olika saker och beskriva varför det är unstraight för dem. Potentialen finns att metoden kan användas för många fler perspektiv på samlingar. En idé från deras sida är att de som lägger in föremål i databaser på museer taggar föremål med ”unstraight” och sedan beskriver varför de anser detta. Detta kan sedan skördas av K-samsök och visas på The Unstright Museums webbplats (och andra applikationer som använder K-samsöks API). Det har även diskuterats att skörda dessa objekt via K-samsök och spara ner i The Unstraight Museums databas. De använder databasen Collective Access och ansvarar för att bygga en koppling mot K-samsök som andra museer kan använda, t ex Stockholms Läns Museum, Gotlands Museum och Murberget. Att bygga ut museernas databaser med denna funktion kan vara omfattande och behöver planeras i förväg, ett alternativ skulle vara att använda ett gemensamt tema och spara ner kommentarerna om ”varför” i UGC-databasen. Båda dessa kan sedan skördas till K-samsök som har stöd för detta redan idag.

Nytt avtal
Johan C lyfte frågan att inte skörda data till K-samsök som saknar uppmärkt innehåll (t ex bilder). Konsensus rådde att det inte är en bra väg att gå att märka upp omärkt material med t ex “skyddat“ eller “oklart“ eftersom det blir oklart vad som är korrekt uppmärkt och skapar otydlighet i hela systemet. Dessutom försvårar det leverans till Europeana. Johan kommer att diskutera uppmärkningsdelen internt och arbeta fram en ny version av avtalet.

Det  diskuterades vad som händer om en tredjepartsutvecklare lider ekonomisk skada pga att det finns felaktigheter i data. Det tydliggöras i användarvillkor för API:et att felaktigheter kan förekomma men informationsförvaltarna behöver upplysas om det också i avtalet med Riksantikvarieämbetet.

Deltagare:
Lars  Lundqvist – Riksantikvarieämbetet
Matts Ramberg – Tekniska Museet
Magnus Johansson – Statens Museer för Världskultur
Catarina Bertilsson – SHFA
Ulf Bertilsson – SHFA
Marika Lagercrantz – Dramawebben
Ulrika Lindgren – Dramawebben
Per Lekholm – Västarvet
Sanja Halling – Digisam
Ulrika Sundberg – Nordiska Museet
Antonia Baumert – Riksantikvarieämbetet
Mia Carlsson – Riksantikvarieämbetet
Jonas Malmdal – Riksantikvarieämbetet
Kristina Berg – Arkitekturmuseet/Primus Sverige
Sören Lindström  – Stockholms Stadsmuseum
Henrik Summanen – Riksantikvarieämbetet
Mikael Almehag – Stockholms Stadsmuseum
Ann-Sofie Nygren – Stockholms Läns Museum/Collective Access
Ingrid Severin – Stockholms Stadsmuseum
Johan Carlström – Riksantikvaireämbetet

>>Johan Carlström är systemförvaltare för K-samsök på Riksantikvarieämbetet.

Ett svar

 1. Bygdeband är hembygdsrörelsens digitala satsning, där enskilda föreningar får chans att digitalisera handlingar, fotografier o.dyl. Denna har fram tills nu ägts av multinationella företaget Ancestry, men övertas nu utan kostnad av Sveriges hembygdsförbund.

  http://www.hembygd.se/blog/shf-tar-over-bygdeband/

  Detta ser ut att vara ett stort steg framåt. Verkligen. Nu hoppas jag att risken upphör för att den enskilda föreningen låser in sig hos ett kommersiellt företag. Det är helt enkelt strålande!

  Bygdeband skall tydligen in i K-samsök, vilket låter positivt.

  Sen kan man ju undra hur det kommer sig att vissa ideella insatser är välkomna in, och andra inte. Det förefaller godtyckligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *