Publicerat

Europeanas logotyp
Foto: Europeana

Tidigare i somras var delar av min enhet (Informationsutveckling) på Europeana plenary sessions i Leuven, Belgien. Seminariedagarna syftade bland annat till att ge inspirerande presentationer och case studies om öppen data, styrkan i nätverk, senaste utvecklingen inom digitalisering, teknik och webb för kulturarvssektorn.

Det var väldigt bra konferensdagar både med tanke på innehåll och logistik men även de sociala evenemangen efteråt. Det var också ett tillfälle att nätverka kring Europeana Awareness-projektet. Här är ett tidigare inlägg från Europeanas Leuven-konferens.

Europeana Awareness (EAwareness) är ett Best Practise Network som syftar till att skapa uppmärksamhet kring Europeanas plattform och marknadsföra den, för att på så sätt stimulera intresse och användning av den mängd data som finns tillgänglig via plattformen: Europeana is a single access point to millions of books, paintings, films, museum objects and archival records that have been digitised throughout Europe. It is an authoritative source of information coming from European cultural and scientific institutions.

Sex olika Work Packages (WP’s) ingår i EAwareness, varav WP 2–5 fokuserar på att skapa intresse för Europeanas data för användare och yrkesverksamma. WP1 organiserar PR-verksamhet kring EAwareness och WP6 koordinerar och projektleder EAwareness.

Riksantikvarieämbetet medverkar genom WP1 Public Media Campaign via Kommunikationsenheten samt WP4 Connecting cultural content with the tourism sector via Informationsutvecklingsenheten.

Vi på Riksantikvarieämbetet ansvarar för att arrangera en serie workshops tillsammans med Culture24 under hösten och våren. Culture24 är en engelsk organisation som driver en webbsajt som stödjer och marknadsför kulturella events, museer, gallerier och liknande i England, för besökare på nätet. De finansieras bland annat av Arts Council England.

Jane Culture 24
Jane, Culture24, Brighton.
Foto: Riksantikvarieämbetet (CC-by)

Riksantikvarieämbetets roll är att tillsammans med Culture24 undersöka huruvida deras modell (event-aggregation tillsammans med kulturarvsdata) kan fungera i Sverige med de förutsättningar vi har. Vi tror att kulturarvsdata kan blir mer nyttjad och tillgänglig om den kombineras och paketeras med annan turistrelaterad data och ingår på ett naturligt sätt i användarnas digitala flöden. Tanken är alltså att laborativt modellera fram olika sätt att knyta kulturarvsdata till event- och turistinformation på ett sätt som underlättar för användare på nätet och stödjer besöksnäringen. Resultatet av dessa workshops samt analysen av dem kommer att levereras i en rapport i juni 2013.

Jag och min kollega Henrik Summanen åkte till Brighton förra veckan för att träffa Culture24 för att planera kommande workshops. Det var två intensiva dagar, dels för att sätta sig in i respektive verksamheter, hitta likheter och olikheter men också för att sätta agendan för de workshops vi ska anordna här i Sverige. Den första blir sannolikt i december, i Visby. Workshop två och tre kommer hållas i Stockholm nästa år där vi också kommer att bjuda in externa diskussionspartners som kan ge värdefull input till modelleringen.

Maria Logothetis jobbar med Platsr och Europeana Awareness på Riksantikvarieämbetet.

 

 

 

 

 

2 kommentarer

  1. Pingback: Anonym 468260
  2. Pingback: Anonym 677157

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *