Publicerat

Time flies
Foto: Grant McDonald (CC-by-nc)

Om ni följt mina inlägg sedan tidigare (här och här) vet ni att vi håller på att uppdatera Platsr.se under hela hösten fram till årsskiftet. Vi började redan i våras med att beställa skisser på design. Själva systemutvecklingen drog igång på halvfart i somras. Nu är det full fart med tre systemutvecklare på heltid på Platsr.

Som läget ser ut nu ligger vi i fas med tidsplaneringen: ”testdrift” i slutet av december och ute på webben i skarpt läge i slutet av januari så att vi hinner städa undan buggar och andra fel innan vi släpper ut den till användarna. API’et kommer också att vara klart att använda i samband med att Platsr.se uppdateras.

Det har tagit mer tid i timmar än vad vi först beräknat och detta beror bland annat på att hela databasen och ramverket bytts ut. Allt måste kodas om oavsett. Det har också inneburit att en del funktioner som en slags bonus genomgått en förbättring eftersom vi återanvänt den nya designen på dessa ställen också, till exempel på ”Skapa Samling”, ”Lägg till plats i samling” och ”Min Sida”.

Vi har också tagit beslutet att ta bort ”Grupper” som funktion. Grupper används marginellt och vi ser att kommunikationen förs mellan medlemmar genom kommentarer på olika Platssidor och Samlingssidor. Det mesta innehållet i ”Grupper” är också innehåll som inte är knutet till just gruppen som funktion (förutom några få konversationer mellan gruppmedlemmar) utan bokmärkta platser och samlingar som ju finns kvar på Platsr så klart. All data sparas dock i databasen även om den inte syns längre och tas bort.

Världskarta kommer vi också att få vänta med på grund av att det är ett strategiskt beslut som rör fler system än Platsr, både verksamhetsmässigt och kostnadsmässigt. Metrias karta som vi har nu håller en hög kvalitet och är en bra karta.

 

Kommentarer Platsr
Det är här kommunikationen förs mest! Klicka här för att komma till Fängelsemuseets plats (med tillhörande kommentarer ovan).

Maria Logothetis jobbar med Platsr och Europeana Awareness på Riksantikvarieämbetet.