Publicerat

Vad innebär det att man har en god samlingsförvaltning? Vilka områden ingår inom samlingsförvaltning? Vilka yrkesgrupper är berörda och aktiva i arbetet med att skapa en god samlingsförvaltning? Ska alla museer, hembygdsgårdar och kyrkor arbeta på samma sätt fast förutsättningarna skiljer dem åt? Det är några av de frågor som vi ska försöka bena ut och definiera för vår del. 

Vi arbetar även på en vision om vad god samlingsförvaltning är, och vad kan vi på Riksantikvarieämbetet göra för att visionen kan nås. Vi ser att vi behöver arbeta ihop med många samlingsförvaltare och andra aktörer som intresseorganisationer inom området för att vårt mål ska uppnås.

Riksantikvarieämbetet har i sitt uppdrag att samordna frågor om konservering och vård av byggnader, föremål och annat kulturhistoriskt material. Förvaltningsavdelningen och samlingsgruppen har under 2009-2011 besökt de statliga museerna samt länsmuseerna i syfte att se hur man arbetar med samlingsfrågor och vad man har för behov och förväntningar för framtiden. Från de mötena har vi många tankar men vi har även mycket input från andra länder där man arbetat med dessa frågor. 

Detta är som ni förstår en process som vi behöver mycket feedback i och ni är välkomna med synpunkter och idéer. Vi kommer fortlöpande att beskriva hur arbetet går framåt här på K-bloggen men kommer även att synas i andra sammanhang där Samlingsforum 2013 som handlar om samlingsförvaltning blir en milstolpe.

För kontakt:

 Ingela Chef Holmberg ingela.chef.holmberg@raa.se 08-5191 8368

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *