Publicerat

Projektet “Kulturarv för alla 2011-2016“ har startats för att göra tillgänglighetsperspektivet bättre integrerat både i Riksantikvarieämbetets egen verksamhet och hos andra offentliga institutioner inom kulturmiljöområdet. Det är kopplat till regeringsuppdraget att förbättra möjligheten för personer med funktionsnedsättning att delta i kulturlivet.

En del av arbetet handlar om att göra informationen om kulturarv mer tillgänglig för alla, oavsett funktionsförmåga. Som ett första steg tar vi reda på vilken typ av stöd kulturmiljösektorn behöver för att kunna göra sin kulturarvsinformation – allt från informationsskyltar till digitala samlingar – tillgänglig för fler. Utifrån detta ska vi sedan underlätta tillgänglighetsarbetet genom att till exempel sammanställa råd och vägledningar och visa på goda exempel.

Arbetet med att göra kulturarvsinformation mer tillgänglig har precis påbörjats och vi är väldigt tacksamma för synpunkter, goda exempel, bra resurser eller annat som kan vara användbart! Skriv gärna en kommentar på detta inlägg eller kontakta Maria Carlsson: maria.carlsson@raa.se.

Lästips: “Tillgänglig information och kommunikation“ på Handisams webbplats.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *