Publicerat

Mötet ägde rum på Riksakivet i Marieberg. Antalet deltagare var 10-12 personer fler än vad som deltagit på tidigare möten. Troligtvis kommer vi att behöva se över formen för mötet framöver. Mötet inleddes med en kort presentationsrunda. Då det tillkommit en hel del nya institutioner under första halvan av 2013 och många på mötet var nya ansikten inledde Johan C med en kort presentation av K-samsök; vad det består av och en kort historik. För den som vill läsa mer gjordes en oberoende teknisk review (pdf) under slutet av 2012 som ger en bra introduktion till vad K-samsök är.

Nya institutioner är under första halvåret av 2013 är (system nämns inom parentes):

 • Enköpings museum (Primus)
 • Göteborgs stadsmuseum (Carlotta)
 • Kulturmagasinet, Helsingborgs museer (Carlotta)
 • Postmuseum (Primus)
 • The Unstraight Museum (Collective Access)

Sveriges militärhistoriska arv (Primus)

 • Aeroseum
 • Försvarsmuseum Boden
 • Gotlands försvarsmuseum
 • Hemsö fästning
 • Karlsborgs fästningsmuseum
 • Miliseum
 • Teknikland
 • Teleseum

Viktiga komponenter i K-samsök är att skördade objekt tillgängliggörs i strukturerat rdf-format och som Länkade öppna data. Det finns ett öppet API för tjänsteutveckling av tredjepartsutvecklare. Metadata är fri att använda och märks med Creative Commons Zero. Media (t ex digitala bilder eller ljudklipp) märks upp enligt K-samsöks rättighetsmodell, t ex med Creative Commons. Ett urval av datasets levereras till Europeana.

Frågan väcktes om man kan leverera ljud till Europeana. Den möjligheten finns men det är oklart om det går att spela upp ett ljudklipp direkt på europeana.eu. Detta är i dagsläget inte möjligt i Kringla. Det diskuterades även om det finns en möjlighet att, i K-samsök, peka ur var i en ljudklipp aktuellt ljudklipp finns. Detta är inte möjligt i dagsläget.

Kort genomgång om vad som är på gång hos institutionerna

Stockholms läns museum – använder Collective Access. Jobbar med export i Lido-format.

Murberget – Håller på och går över till Collective Access. Efterlyser Lido för leverans till K-samsök och Europeana.

Göteborgs stadsmuseum – Jobbar f n med rättning och med att snygga till mappningen mot K-samsök. Har pågående digitaliseringsprojekt.

Gotlands museum – Håller på och migrerar till Collective Access.

Stockholms stadsmuseum – Jobbar med att koppla ihop olika tjänster på “baksidan“. Ej aktuellt med leverans till K-samsök under 2013.

Enköpings museum – Jobbar med att publicera fler bilder.

Riksantikvarieämbetet/FMIS – jobbar med uppmärkning av bilder med Creative Commons.

Svenska filminstitutet – Tillgängliggör mer bilder och museiföremål.

Östergötlands museum – Använder SOFIE. Använder även S&S som använder K-samsök och som även Tekniska museet, Historiska museet, och Västarvet använder.

Sjöhistoriska museet – Jobbar med en policy för att märka bilder mm med Creative Commons. Har upphandlat ett nytt samlingssystem.

Statens historiska museer – Ska byta samlingssystem och jobbar även med en Birka-plattform. Här vill man använda K-samsök och är intresserade av UGC-hubben.

Statens musikverk – Har många olika typer av system/databaser. Levererar till Europeana i Lido-format genom MIMO. Dock så uppdaterars in deras data via MIMO. Kanske är K-samsök en smidigare väg att gå?

Arkitektur- och designcentrum – Jobbar med att uppdatera sin data. Allt rullar på.

Statens museer för världskutlur – Vissa utställningar återstår att leverera och önskar leverera personposter. Flera Carlotta-museer på gång till K-samsök. Kommer att utveckla vidare på “Magasinet“.

LSH – Jobbar med “Öppet bildarkiv“ med CC-licenser som tillåter kommersiell användning. Efterlyser att kunna visa högupplösta bilder i Kringla. Donerar även bilder till Wikimedia Commons.

Nationalmuseum – Levererar inte till K-samsök idag. Håller på och mappas mot Lido. För interna diskussioner om CC-märkning.

Västarvet – Migrerar till Primus, just nu Kulturlagret och bilder från Naturhistoriska museet i Göteborg. Byter Id:n men sparar ner gamla Id:n för att behålla persistenta URI:er.

Diskussion om hur ändamålsenligt det är att visa institutionsnamn och databas-id i URI. Vid byte av system (och oftast id-nr i o m detta) behöver institutionen spara ner äldre id som en egenskap för att säkerställa persistenta URI:er.

Johan gick igenom vad som är på gång inom K-samsök.

 • Nytt avtal/överenskommelse och rättighetsmodell utskickat och flera institutioner har skrivit på.
 • Riksantikvarieämbetet har labbat med SPARQL och genomfört ett hack med Kungliga biblioteket m fl.
 • Under våren har utvecklarna på Riksantikvarieämbetet jobbat på att formalisera RDF-formatet vilket t ex kommer att innebära större möjlighet att automatiskt validera data inför leverans.
 • Under hösten kommer stöd för JSON-LD att implementeras.
 • Under hösten kommer en strategisk plan för 2014-2016 att tas fram. Detta kommer att diskuteras under mötet i september.
 • Riksantikvarieämbetet har mappat K-samsök mot EDM/Europeana och ny leverans kommer att göras under hösten.

Gruppen diskuterade hur man kan lyfta fram “fin-föremål“. Detta skulle kunna låta sig göras genom att bl a institutionerna kommer överens om ett gemensamt tema och märker upp valda objekt med temats id. Johan berättade att det finns ett admin-gränssnitt där varje institution kan logga in och fylla i metadata om institutionen och tjänster som levereras. Där skulle man även kunna lägga in exempelobjekt. Dessa skulle dock vara svåra att söka fram.

Diskussion kring vilka målgrupper K-samsök har. Dessa är inte slutanvändare i första hand utan de som levererar data, de som kan utveckla applikationer samt de som kan beställa utveckling. Hur kan man t ex nå målgrupper på museer, t ex pedagoger som kan tänkas använda K-samsök. Hur kan forskare använda K-samsök?

Deltagare

Ann-Sofie Nygren – Stockholms läns museum
Börje Lewin – Riksantikvarieämbetet
Christian Bajomi – Murberget
Dan Johansson – Statens musikverk
Daniel Langhammer – Riksantikvarieämbetet
David Jansson – Statens museikverk
Eva Olandersson – Statens musikverk
Eva Vedin – Historiska museet
Fredrik Andersson – Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
Henrik Jansson – Gotlands museum
Henrik Summanen – Riksantikvarieämbetet
Jan Boman – Östergötlands museum
Johan Carlström – Riksantikvarieämbetet
Julie Melin – Historiska museet
Karin Glasemann – Nationalmuseum
Kristina Berg – Arkitektur- och designcentrum
Linda Karlsberg – Enköpings museum
Magnus Johansson – Statens museer för världskultur
Malin Joakimson – Statens maritima museer
Markus Blomfeldt – Svenska filminstitutet
Matilda Karlsson – Riksantikvarieämbetet
Nina Persson – Historiska museet
Per Lekholm – Västarvet
Pernilla Karlsson – Göteborgs stadsmuseum
Robert Hall – Enköpings museum
Sanja Halling – Digisam/Riksarkivet
Sten-Åke Sandh – Stockholms stadsmuseum

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *