Anteckningar från K-samsöksmötet september 2014

Publicerat

11-12 september hölls höstens möte för K-samsöksleverantörer. Där diskuterades bland annat K-samsöks roll i framtiden och hur användargenererat innehåll ska hanteras: På gång/har hänt i K-samsök En kort presentation av vad som är på gång inom K-samsök/Kringla/Platsr gjordes. Bland annat kommer UGC-hubben att bli tillgänglig utanför brandväggen inom kort. Det presenterades också vad som hänt […]

Läs hela inlägget

Sammanfattning av K-samsöksmötet 11-12/9 2013

Publicerat

I takt med att fler institutioner ansluter sig till K-samsök har vi märkt att vi behöver ändra mötesform. Mötet under hösten 2013 genomfördes med en ny form som sedan kommer att utvärderas och som kan ligga till grund för att göra framtida möten mer effektiva och konstruktiva. Mötet genomfördes i Riksantikvarieämbetets lokaler i Visby lunch-lunch […]

Läs hela inlägget

Sammanfattning av K-samsöksmötet 4/6 2013

Publicerat

Mötet ägde rum på Riksakivet i Marieberg. Antalet deltagare var 10-12 personer fler än vad som deltagit på tidigare möten. Troligtvis kommer vi att behöva se över formen för mötet framöver. Mötet inleddes med en kort presentationsrunda. Då det tillkommit en hel del nya institutioner under första halvan av 2013 och många på mötet var […]

Läs hela inlägget

Sammanfattning av K-samsöksmöte 27/2-2013

Publicerat

Mötet ägde rum på Stockholms stadsmuseum och inleddes med en runda där var och en fick presentera sig och redogöra för vad som är på gång på respektive institution. Nationalmuseum levererar inte till K-samsök i dagsläget. Deltar i Europeanaprojektet Athena+ och efterlyser därmed hantering av Lido från K-samsöks sida. Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet […]

Läs hela inlägget