Publicerat

Av: Sean MacEntee (CC-by)

Vi har sammanställt statistik över hur stor andel av de svenska minnesinstitutionerna som levererar till K-samsök idag. Vi utgick ifrån Riksförbundet Sveriges Museers lista över anslutna museer samt listan som Myndigheten för kulturanalys använde i rapporten Museer 2012. Utöver detta la vi till institutioner som levererar till K-samsök idag men som inte är museer (t ex Riksantikvarieämbetet). I dagläget finns dessutom inte de flesta av de ca 1400 arbetslivsmuseerna med i listan. Underlaget är alltså inte heltäckande men ger ändå en fingervisning om var vi befinner oss idag, november 2013.

Totalt Levererar till K-samsök
Antal institutioner 284 st 40 st (14,08%)
Antal centralmuseer 26 st 15 st (57,69%)
Antal länsmuseer 23 st 4 st (17,39%)

Som synes är det endast en mindre mängd institutioner som levererar data till K-samsök. Samtidigt är det rimligt att anta att dessa 40 troligtvis levererar mer än 14,08% av den totala mängden digitala samlingar då större aktörer som t ex Historiska museet och Riksantikvarieämbetet ingår. Orsaken till att så få levererar data till K-samsök kan vara flera, vissa museer har öht inte några digitala samlingar medans andra använder system som inte är anpassade för att kunna leverera data till K-samsök.

Utifrån sammanställningen finns det 23 institutioner som inte levererar men som använder samlingssystemen Carlotta, Primus eller MuseumPlus. Detta innebär att tröskeln är lägre för leverans men beroende på vilket av dessa tre system man använder så innebär det olika mycket arbete. Vissa publicerar dessutom inte sina digitala samlingar på nätet vilket är en förutsättning för att kunna leverera data.

Vad kan vi göra för att fler ska leverera data till K-samsök? Många institutioner använder idag samlingssystemet Sofie (bl a flera länsmuseer) och förhoppningsvis kommer dessa institutioner att kunna leverera data till K-samsök under 2014. Vi kommer även att kika på hur man bäst kan leverera standardformat (t ex LIDO) till K-samsök. Om Sofie och Bygdeband kan komma att leverera data till K-samsök får många hembygdsföreningar möjlighet att leverera till K-samsök vilket givetvis är positivt.

>>Johan Carlström – systemansvarig för K-samsök