Publicerat

Pilgrim

Riksantikvarieämbetet fördelar statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. Syftet med bidraget är att stödja ideella organisationer som bidrar till människors möjligheter att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön, samt att främja en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas. I år fick nitton ideella organisationer inom kulturmiljöområdet dela på 4,5 miljoner kronor. Riksantikvarieämbetet kommer att presentera dessa organisationer löpande under året.

Berätta kort om er organisation, vilka är ni och vad gör ni?

Föreningen Pilgrim i Sverige är ett paraplyorgan för olika organisationer som ordnar pilgrimsvandringar. Vi har ett sextiotal medlemmar. Bland våra medlemmar kan man finna en rad kyrkliga organisationer, församlingar och stift men också vandringsförbund och föreningar som vill uppmuntra till vandring och återupptäckt av kulturhistoria.

Vi står inte för ett särskilt pilgrimsprogram utan uppmuntrar till mångfald och variation.

Vi certifierar vandringsleder till Trondheim i Norge, så kallade S:t Olofsleder, och ger tillstånd till märkning av sådana leder.

På vår hemsida – www.pilgrimisverige.nu – kan man finna förteckning på pilgrimsleder i landet och kontaktpersoner men också uppgift om pilgrimscentrum och pilgrimsplatser. Vill man ha information om olika pilgrimsfärder kan man vända sig till ett pilgrimscentrum eller till annan ansvarig.

 Vilka är era viktigaste frågor?

Viktigast för oss är att uppmuntra människor i vårt land att upptäcka pilgrimsvandrandet. Det är inte bara hälsosamt för kroppen. Vi är övertygade att hela människan mår väl av sådana vandringar.

Vad händer i år?

I år certifierar vi nya leder, säljer pilgrimsmärken, finns med på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg i en särskild pilgrimsmonter den 25-28 september, ordnar nätverksträff för pilgrimsansvariga i stiften och finns med när en rad nya pilgrimsleder tas i bruk.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *