Tre kyrkor i Tornedalen

Publicerat

En av värme deformerad spira med en vindflöjel som bär årtalet 1747 ligger i askan efter Hietaniemi kyrka.

Hietaniemi kyrka efter branden. Foto: Viktor Lindbäck (CC BY)

KRÖNIKA AV VIKTOR LINDBÄCK Hietaniemi kyrka har brunnit ner till grunden. Det var varken kriget eller krisen som kom, utan ännu en ”okänd brandorsak” som berövade mänskligheten ytterligare en del av dess gemensamma minne. Det jag från början hade tänkt att skulle bli ett inlägg om värdet av privata initiativ och ideella föreningars arbete i […]

Läs hela inlägget

QR-koderna och Kalixlinjen

Publicerat

En gul, laminerad skylt med QR-kod på en 10,5 cm haubits M/1939. Bilden andas höst, kyla och fukt.

QR-kod med länk till mera information på egen webbplats, Kalixlinjens museum. Viktor Lindbäck (CC BY).

KRÖNIKA AV VIKTOR LINDBÄCK Det är höst i Tornedalen, där hösten kommer redan i början av augusti. Jag kör grusvägarna i gränslandet mellan Svartbyn och Övertorneå; mellan Kalix och Torne älvdalar genom det odefinierade obebyggda gränsland i vars ytterområden byarna byter namn mellan svenska och finska. Från Svartbyn och Svartträsk till Kiilisjärvi och Liehittäjä. Freden […]

Läs hela inlägget

Marinarkeologiska sällskapet

Publicerat

Berätta kort om er organisation, vilka är ni och vad gör ni? Marinarkeologiska sällskapet grundades 1978 och utgör ett nätverk för alla med intresse för den maritimt inriktade arkeologin och historien samt arkeologin under vatten. Vårt mål är att verka för samarbete mellan olika grupper och institutioner samt att verka för en ökad insikt om […]

Läs hela inlägget

Museibanornas Riksorganisation

Publicerat

  Foto: Inger Paulsson Berätta kort om er organisation, vilka är ni och vad gör ni? Museibanornas Riksorganisation – förkortat MRO – är en paraplyorganisation för de föreningar som bedriver museijärnvägs- eller spårvägstrafik på fristående spår. Spåren ägs som regel av föreningarna, men i några fall av kommunen eller annan part. Tjugoen föreningar, spridda över […]

Läs hela inlägget

Europa Nostra

Publicerat

Berätta kort om er organisation, vilka är ni och vad gör ni? Europa Nostra bildades för 50 år sedan och är en paraplyorganisation för alla som arbetar inom kulturarvsfältet i Europa. Idag är ca 250 föreningar med totalt över 5 miljoner medlemmar anslutna och dessutom ca 150 institutioner, företag m.fl. samt även ett mindre antal individuella […]

Läs hela inlägget

Järnvägshistoriska RiksFörbundet

Publicerat

Berätta kort om er organisation, vilka är ni och vad gör ni? Järnvägshistoriska RiksFörbundet, förkortat JHRF, består av 36 medlemsorganisationer, varav 33 ideella föreningar, som bedriver museitågstrafik. Samtliga föreningar som bedriver trafik på statens spåranläggningar är medlemmar i JHRF. JHRF hanterar gemensamma frågor, främst för de föreningar som kör museitrafik på statens spåranläggningar. Dessa är: […]

Läs hela inlägget

Svenska spårvägssällskapet

Publicerat

Berätta kort om er organisation, vilka är ni och vad gör ni? Svenska Spårvägssällskapet, grundat 1959, är en ideell förening med ändamål att samla alla intresserade av svensk lokaltrafik, dess historia och utveckling. Vi driver museispårvägen i Malmköping, i Malmö och i Stockholm (Djurgårdslinjen) och vi gör ideellt det på vår fritid. Det är vårt […]

Läs hela inlägget

Svenska byggnadsvårdsföreningen

Publicerat

Berätta kort om er organisation, vilka är ni och vad gör ni? Svenska byggnadsvårdsföreningen bildades 1975 och är en oberoende, ideell förening vars uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård, byggnadskultur och sunt byggande. Vi slår även vakt om värdefulla byggnader som hotas av rivning eller förvanskning och lobbar för det traditionella byggandets resurshushållande principer som […]

Läs hela inlägget

Svenska industriminnesföreningen (SIM)

Publicerat

Årets industriminne 2014 är Olofsfors bruk. Infälld smeden Ture Bergmark i kättingsmedjan 1940. Foto: Olofsfors bruk. Riksantikvarieämbetet fördelar statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. Syftet med bidraget är att stödja ideella organisationer som bidrar till människors möjligheter att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön, samt att främja en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används […]

Läs hela inlägget

Föreningen Pilgrim

Publicerat

Riksantikvarieämbetet fördelar statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. Syftet med bidraget är att stödja ideella organisationer som bidrar till människors möjligheter att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön, samt att främja en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas. I år fick nitton ideella organisationer inom kulturmiljöområdet dela på 4,5 miljoner kronor. Riksantikvarieämbetet kommer att […]

Läs hela inlägget