Publicerat

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Berätta kort om er organisation, vilka är ni och vad gör ni?

Svenska byggnadsvårdsföreningen bildades 1975 och är en oberoende, ideell förening vars uppdrag är att sprida och förmedla kunskap om byggnadsvård, byggnadskultur och sunt byggande. Vi slår även vakt om värdefulla byggnader som hotas av rivning eller förvanskning och lobbar för det traditionella byggandets resurshushållande principer som en tillgång i vårt moderna byggande.

Vi driver opinion via vår hemsida, sociala medier och tidskriften Byggnadskultur samt Gula listan. Varje år arrangerar vi byggnadsvårdsläger, kurser, temadagar och länsaktiviteter samt delar ut byggnadsvårdsstipendium och utmärkelsen Årets byggnadsvårdare. Vi samarbetar med de flesta byggnadsvårdsbutiker i Sverige och har en nära relation till många aktörer inom byggnadsvården.

Våra kanaler är tidskriften Byggnadskultur, vår webbplats, sociala medier samt våra 60 länsombud som anordnar programaktiviteter landet runt.

Vilka är era viktigaste frågor?

Att sprida kunskap om byggnadsvård och byggnadskultur – om värdet av husen och hur man underhåller dom. Det handlar också om en samhällsutveckling mot ökad resurshushållning och hållbart byggande.

Vad händer i år?

I maj delade vi ut vårt byggnadsvårdsstipendium till en arkitektstuderande vid Chalmers. Det var i samband med vårt årsmöte och vårresa som den här gången gick till Gävle och Hälsingland med temat Världsarv på räls. I sommar arrangerar vi sex byggnadsvårdsläger samt åker till Almedalsveckan för att vara med i Riksantikvarieämbetets paneldebatt ”Ditt kulturarv rasar – än sen?”. I september arrangerar vi ett branschmingel för nätverkande mellan människor i byggnadsvårdssvängen och korar Årets byggnadsvårdare 2014. Under året ger vi även ut fyra nummer av vår tidskrift Byggnadskultur samt arrangerar länsaktiviteter landet runt genom våra 60 länsombud.
Vi har även gått in som medlemmar i Sweden green building council för vilka vi arrangerat ett medlemsmöte med temat Hur hållbart är hållbart.

Var kan jag läsa mer om er organisation?

På www.byggnadsvard.se och på vår Facebook: www.facebook.com/byggnadsvard

Byggnadsvardsforeningen2_1

Foto: Svenska byggnadsvårdsföreningen

Riksantikvarieämbetet fördelar statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. Syftet med bidraget är att stödja ideella organisationer som bidrar till människors möjligheter att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön, samt att främja en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas. I år fick nitton ideella organisationer inom kulturmiljöområdet dela på 4,5 miljoner kronor. Riksantikvarieämbetet kommer att presentera dessa organisationer löpande under året.