Publicerat

Utflykt juniorläger 20130629_145131(2)

Berätta kort om er organisation, vilka är ni och vad gör ni?

Svenska Spårvägssällskapet, grundat 1959, är en ideell förening med ändamål att samla alla intresserade av svensk lokaltrafik, dess historia och utveckling.

Vi driver museispårvägen i Malmköping, i Malmö och i Stockholm (Djurgårdslinjen) och vi gör ideellt det på vår fritid. Det är vårt alternativ till att spela fotboll i korpen, samla frimärken eller sjunga i kör. Vi har även lokalavdelningar i Sundsvall, Gävle, Uppsala, Stockholm, Östgöta, Göteborg och Malmö. Intresset för stadsmiljö och lokal spårburen trafik är den gemensamma nämnaren.

Antalet medlemmar är ca 1800. Vi ger ut två kvalificerade tidningar, MfSS (Meddelanden från Svenska Spårvägssällskapet) samt Modern Stadstrafik.

Vilka är era viktigaste frågor?

I Malmköping har vi sedan 1969 utvecklat Sveriges Lokaltrafikmuseum med bevarade spårvagnar från alla Sveriges en gång 13 spårvägsstäder. På Djurgårdslinjen har vi haft över fem miljoner resenärer sedan starten 1991. Under 2006 firade vi i Malmö hundraårsjubileet av spårvägens elektrifiering. Med lokalavdelningar även i väster, söder och norr arbetar vi för att spårvägen också ska en plats i det moderna stadsrummet.

Vad händer i år?

2014 års trafikering på museispårvägen i Malmköping

Spårvagnens dag på Djurgårdslinjen

Museispårvägen i Malmö

Var kan jag läsa mer om er organisation?

www.sparvagssallskapet.se

Malmkoping_IMG_5400

Utflykt. Foto: Svenska Spårvägssällskapet (CC BY)

Malmköping. Foto. Olle S Nevenius, Svenska Spårvägssällskapet (CC BY)

Riksantikvarieämbetet fördelar statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. Syftet med bidraget är att stödja ideella organisationer som bidrar till människors möjligheter att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön, samt att främja en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas. I år fick nitton ideella organisationer inom kulturmiljöområdet dela på 4,5 miljoner kronor. Riksantikvarieämbetet kommer att presentera dessa organisationer löpande under året.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *