Publicerat

Marinarkeologiska Sallskapet

Berätta kort om er organisation, vilka är ni och vad gör ni?

Marinarkeologiska sällskapet grundades 1978 och utgör ett nätverk för alla med intresse för den maritimt inriktade arkeologin och historien samt arkeologin under vatten.

Vårt mål är att verka för samarbete mellan olika grupper och institutioner samt att verka för en ökad insikt om behovet av forskning och utbildning i dessa ämnen.

Vår tidskrift är oss veterligen den enda i sitt slag som bara avhandlar marinarkeologi. Under 30 år har arkeologer, forskare och sportdykare häri publicerat sig. Det gör tidskriften till den mest omfattande skriftsamlingen inom detta ämne. Det är alltså en stor kunskapskälla att ösa ur för den som vill studera marinarkeologi i allmänhet eller ett specifikt område.

Marinarkeologiska sällskapet bedriver marinarkeologiska projekt i egen regi. Dessa projekt är ledda och organiserade av medlemmar.  Förutom projektens arkeologiskt vetenskapliga mål, syftar de till att ge en möjlighet för medlemmar att delta i arkeologiska projekt och är en social aktivitet där medlemmar träffas och umgås.

Amelie Kvick Jansson

Foto: Amelie Kvick Jansson

Vilka är era viktigaste frågor?

  • Att väcka och utveckla intresset för, och förståelsen av marinarkeologi.
  • Att bedriva och stödja marinarkeologisk forskning.
  • Att vara informativt verksamt, samt att bedriva utbildning inom ramen för marinarkeologisk verksamhet.

Lennarth Hogberg

Foto: Lennarth Högberg

Vad händer i år?

  • Under 2014 har Marinarkeologiska sällskapet finansierat utbildning av egna guider och genomfört guidade utfärder till det nya Dykparksområdet vid Dalarö i Stockholms skärgård.
  • Under sommaren har ett projekt genomförts i Skeppshamn utanför Sundsvall tillsammans med Länsmuseet i Gävleborg och Murberget. Projektet syftade till att inventera, dokumentera och genomföra en dendrokronologisk datering av ett tidigare okänt skeppsvrak. Medlemmar från MAS deltog som dykare och landpersonal. Projektet genomfördes i form av en arkeologisk förundersökning och resultaten ligger till grund för om en fördjupad undersökning kommer att genomföras.
  • Marinarkeologisk Tidskrift (Mt) har utkommit planenligt med tre nummer under året och det fjärde numret kommer i december. Arbetet med att digitalisera tidningen och publicera äldre nummer på vår hemsida har skett fortlöpande under året.
  • Studiebesök på arkeologiska utgrävningar och konservatorstudios har genomförts i Stockholm och i Göteborg.
  • Sällskapets årliga tvådagars årsmöte och konferens hölls i år på Västerviks museum.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Foto: Oskar Sander

Var kan jag läsa mer om er organisation?

www.marinarkeologi.info

https://www.facebook.com/MarinarkeologiskaSallskapet

Joakim Andersson

Foto: Joakim Andersson

Riksantikvarieämbetet fördelar statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. I år fick 19 ideella organisationer inom kulturmiljöområdet dela på 4.5 miljoner kronor. De organisationer som har fått bidrag kommer att presenteras löpande under året.