Publicerat

Wikipedia är en viktig del av infrastrukturen för digitalt kulturarv — den encyklopediska informationen som finns där om till exempel historiska byggnader eller fornlämningar når ut till många fler människor än vad enskilda minnesinstitutioners egna informationssidor kan göra. Här är tre kopplingar som finns idag mellan kulturarvsdatan i K-samsök och Wikipedia eller Wikimedia Commons:

Faktarutor på Wikipedia: Med hjälp av K-samsök kan du skapa faktarutor i Wikipedia för artiklar om fornlämningar och byggnader. I dessa faktarutor finns det länkar till t ex Fornsök vilket också gör att länken till Wikipediaartikeln visas på fornlämningens eller byggnadens sida i Kringla (se nedan). Mer information och instruktioner finns här!

Länkar mellan Wikipedia/Wikimedia Commons och K-samsök: Det finns en funktion som identifierar länkar till K-samsök från Wikipedia och Wikimedia Commons. Länkarna sparas i vår databas för användargenererad data och visas i Kringla för att användare av Kringla lättare ska kunna hitta mer information och/eller se fler bilder på objektet. Här finns ett exempel på en fornlämning med Wikipedia- och Wikimedia Commons-länkar.

K-samsöksgadget på Wikipedia: Användare av svenskspråkiga Wikipedia kan använda en funktion som gör det enkelt att se träffar på sidnamnet i K-samsök. En inloggad användare kan aktivera den under Inställningar -> Finesser. Dokumentation finns här.