Publicerat

dublin

Den 20 till 22 maj träffade riksantikvarie Lars Amréus sina Europeiska motsvarigheter i European Heritage Heads Forum (EHHF) – ett informellt, professionellt nätverk för erfarenhetsutbyte och informationsspridning rörande kulturarvspolicy inom EU och EEA.

Årets möte ägde rum på Irland där The Department for Arts, Heritage and Gaeltacht stod som värdar för forumets tioårsjubileum på Dublin Castle, en byggnad med lång och komplicerad politisk historia vilket passade temat för årets möte: “Shaping the Future – Heritage Led Regeneration and Consolidation“.

Under tre dagar diskuterades bland annat kulturmiljöarbetets förändrade förutsättningar både vad gäller allmänhetens uppfattningar om kulturarv och kulturmiljö och attityder inom förvaltningen. Kulturarvsarbetets relevans inom andra politikområden poängterades och mainstreaming förespråkades. Man talade även om skatteincitament inom kulturmiljöarbetet, planering och stadsutveckling efter den ekonomiska krisen, finansieringsmöjligheter inom EU samt om hur politiker bäst engageras i kulturavsfrågor.

Nyheten om IS intåg i Palmyra överskuggade mötet. Erminia Sciacchitano, från Europeiska kommissionen, presenterade bland annat en ny kartläggning av EUs politik, lagstiftning, program och finansiering på kulturmiljöområdet (ladda ned PDF). Hon avslutade sitt anförande med att fördöma IS brott mot kulturmiljöerna.

Under jubileumsmiddagen talade Irlands kulturminister Heather Humphreys till delegaterna och poängterade bland annat vikten av internationellt erfarenhetsutbyte på kulturarvsområdet.

Lars Amréus som uppskattade mötet och möjligheten att samtala mer informellt med sina kollegor framhöll det svenska kulturmiljöarbetets position:

- Min bild är att vi sammantaget står oss mycket väl i ett europeiskt perspektiv. Våra erfarenheter och synpunkter är mycket efterfrågagade.

De politiska och ekonomiska förutsättningarna varierar mellan de Europeiska länderna, vilket även påverkar kulturmiljöarbetet:

- Vi ska vara tacksamma över att inte ha drabbats av sådana nedskärningar som skett i många andra länder som en följd av den ekonomiska krisen.

Efter tio år är det tydligt att EHHF fortsatt erbjuder Europas “Riksantikvarier“ möjlighet till viktigta erfarenhetsutbyten och en ökad förståelse för olika nationella kulturmiljöförvaltningars förutsättningar.

Mötet avslutades medan kampanjandet inför folkomröstningen om samkönade äktenskap gick in i sin slutfas – dagen efter kunde Ja-sidan äntligen fira sin seger på kaserngården på Dublin Castle – en seger för mångfald och jämlikhet.

 

Foto överst: Karin Altenberg (CC BY).

lars-dublin

Foto: Long Hall i Trinity College, Dublin. Lars Amréus (CC BY).

// Karin Altenberg, utredare på enheten för Tillsyn och överinseende