Plattform för Kulturhistorisk värdering och urval

Publicerat

Kulturarvsarbete handlar till stor del om att värdera, välja ut och välja bort. Sådana bedömningar och avgöranden kan ofta vara komplicerade och kräva kunskaper både om kulturarvet och om de olika förutsättningarna för dess hantering. Kulturarvet omfattar sammantaget alla materiella och immateriella uttryck för mänsklig påverkan genom alla tider. Uttrycken kan vara olika typer av […]

Läs hela inlägget

Rapport från European Heritage Heads Forum

Publicerat

Den 20 till 22 maj träffade riksantikvarie Lars Amréus sina Europeiska motsvarigheter i European Heritage Heads Forum (EHHF) – ett informellt, professionellt nätverk för erfarenhetsutbyte och informationsspridning rörande kulturarvspolicy inom EU och EEA. Årets möte ägde rum på Irland där The Department for Arts, Heritage and Gaeltacht stod som värdar för forumets tioårsjubileum på Dublin […]

Läs hela inlägget