Publicerat

Vi har tidigare på bloggen skrivit lite om ett pågående arbete för att samla in, säkra upp, och tillgängliggöra digital arkeologisk fältdokumentation, och dessutom använda datan för att skapa ett rikstäckande register över arkeologiska uppdrag. Nu efter sommaren känns det passande med en kort statusuppdatering.

Arkeologisk undersökning av en förhistorisk grav. Två arkeologer mäter. (Obs. icke-digital dokumentation)
 Arkeologisk undersökning av en förhistorisk grav. Två arkeologer mäter. (Obs. icke-digital dokumentation)Public Domain

Sedan förra blogginlägget har vi haft möten med branschorganisationerna SUBo och M-ARK där vi har presenterat arbetets mål, syfte, och resultaten hittills, och av kanske störst vikt kommit överens om en tillfredsställande ersättningsmodell för de deltagande aktörerna.

Själva insamlingsarbetet fortsätter enligt plan. Sommaren har dock varit ganska lugn på den fronten eftersom museerna och arkeologiföretagen ju är upptagna med högre prioriterade aktiviteter ute i fält. Vi har trots detta ändå lyckats samla in mer data. Data har kommit in från aktörer vi redan hade kontakt med, och vi har inlett dialog med nya aktörer. Ett möte med Stiftelsen Kulturmiljövård är inbokat till senare i september, och för ett par veckor sedan hade vi ett givande möte med Stockholms länsmuseum. Det sistnämnda har redan resulterat i att vi har fått titta igenom några av deras drygt 400 uppdragsdatabaser och rapporter i väntan på den riktiga dataleveransen inom kort.

Det är ju inte rimligt att på en gång samla in allt digital dokumentationsmaterial som kom fram i förra årets inventering av digital fältdokumentation. Vi har därför valt att i första hand prioritera aktörer med material som kan vara av störst nytta med en gång, framförallt de som har varit verksamma i området som ska påverkas av Ostlänken projektet, men även andra som har störst mängder data. En märklig avvikelse i vår prioritering som borde nämnas är dock aktörer i Norrland, som vi för tillfället har valt att avvakta med att samla data från. Orsaken är att vi under en tidigare fas av insamlingen fick in en databas med koordinatsatta arkeologiska uppdrag som täcker hela Norrland över flera decennier. Det innebär att Norrland har blivit den mest kompletta delen av landet i vårt blivande uppdragsregister, även om vi inte har samlat in själva fältdokumentationen.

Insamlingen forsätter sakta men säkert, och plattformen för långtidslagring och publicering av datan som vi började arbeta med innan sommaren ska snart implementeras. För tillfället är geografisk data om uppdrag inom Ostlänksområdet tillgänglig på ett testlager i Fornsök och på ett test-WMS.

Fortsättning följer!

Ett svar

  1. Pingback: Anonym 737846

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *