Publicerat

Petter Frizén och Nikos Tsakiridis gästar K-podds tjugofjärde avsnitt för att diskutera huruvida man kan sätta ett värde på kulturarvet och kulturmiljön. I det här avsnittet är vi mest inne på det ekonomiska värdet som till exempel kulturarvets betydelse för besöksnäringen och för attraktionskraften hos en plats. 

Rapporten riktar sig egentligen till alla som arbetar med kulturmiljö på något sätt och ska kunna vara till nytta för de flesta. I avsnittet pratar Nikos och Petter om svårigheten att mäta värdet, och där det ekonomiska värdet är lite lättare att mäta än till exempel det sociala och miljömässiga värdet. De bitarna får vi ta i kommande avsnitt av K-podd.

Missa såklart inte Historieältarna, där vi den här gången kommer in på en grekisk storstad och på lite mer sportiga kulturmiljöer.

Petter Frizén är utvärderare på enheten för utvärdering på kulturmiljöavdelningen på Riksantikvarieämbetet och Nikos Tsakiridis är enhetschef på samma enhet.

Rapporten Räkna med kulturarvet hittar du här.

 

Ett svar

  1. På Blasieholmen i Stockholm har vi ett kulturarv i form av en hamnmiljö med tre kulturklassade byggnader (grön klass enl. stadsmuseet). Det är den sista gamla hamnmiljön i Stockholms innerstad, fortfarande använd av sjöfarten. Allt ska enligt planerna rivas för att ge plats för ett enormt lådformat hus i betong/stål/glas som kommer att förmörka byggnadsminnet Nationalmuseum. Beslutande politiker uppträder i en av exploatörens (Nobelhuset AB) filmer och visar sitt totala ointresse för kulturmiljön genom att påstå att tomten där de tre nämnda husen (två magasin och ett tullhus) ligger är obebyggd. https://www.youtube.com/watch?v=KCUMORzXBQI

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *