Publicerat

Smedjan vid Törefors bruk håller öppet under Kulturarvsdagen den 9 september

I Norrbotten är Törefors bruk beläget. Under Kulturarvsdagen den 9 september har du möjlighet att gå en Historisk rundvandring Törefors Bruk samt få en visning av smedjan. Här får du en liten historisk tillbakablick på bruket:

Historien om Töreforsbruk började 1799. Då fick friherren, bergsrådet och baronen Samuel Gustaf Hermelin tillstånd att anlägga ett finbladigt sågverk. men Hermelin hade störreplabner än så – 1801 lade han grunden till ett järnbruk. Det upphörde 1887. Men sågverket levde kvar ända tills 1962…

Törefors bruksepok- några kronologiska hållpunkter:

1799. Hermelin köpte rättigheterna till Törefors. Då fanns byasåg o kvarn på plats.
1800. Damm, såghus och vattenränna byggdes, vårfloden raserade dammen och såghuset, som fick byggas upp igen.
1801. Hermelin fick tillstånd att bygga stångjärnshammare. Troligen uppfördes hyttgården vid denna tid.
1802. Produktionen startade. Drängar hade 66 riksdaler/år, pigor 33 riksdaler/år.
1803. Johannes Quensel utnämndes till bergmästare i regionen.
1807. Quensel köpte bruket och tillhörande rättigheter för köpeskillingen 18000 riksdaler tillsammans med en kompanjon. Ett manufakturverk fick anläggas.
1826. Gyljens bruk i Överkalix började förse Törefors med tackjärn, som forslades med båt till Räktjärvändan.
1829.Vägen Räktjärvändan – Töre anladesför järntransporten. 1850. En skola för bruksbarnen uppfördes.
1869. Töre sågverks AB bildades.
1873. Masungnsbygget påbörjades, en malmbana på järnvägsräls anlades, en kvarn och en ångsåg byggdes.
1875. Masungnen blev färdigbyggd, produktionen av järntackor kom i gång, Stångjärnshammaren och manufakturverket lades ner. Malmen skeppades från Hidersön och järntackorna till Altappens valsverk i Luleå.
1877. Törefors såldes till en Engelsman.
1880. En disponent bostad uppfördes (nuvarande prästgården). 1887. Masungnen lades ner, ångsågen flyttade till Sandholmen. 1930. Torexplattan började tillverkas.
1962. Sågverket lades ner.

Kontakt: Patricia Lundbäck, Töre Hembygdsförening