Publicerat

Skärmdump ur webbinarium CC BY Viktor Lindbäck

Tvärmedialt berättande innebär berättande över plattformsgränser, via olika medier. I centrum står alltid själva berättelsen. Oavsett teknik och tillämpningar. Berättandet är lika gammalt som mänskligheten själv. Kanske är det till och med så att det är berättandet som har gjort oss till människor; som gett oss ett kollektivt medvetande och ett gemensamt minne.

Tvärmedialt berättande är ett brett och mångfacetterat område, som bäst förstås genom att studera dess praktiska tillämpningar. Under våren 2021 genomförde därför Riksantikvarieämbetet en webbinarieserie och en digital berättarworkshop på temat Tvärmedialt och kreativt berättande, där deltagarna kunde ta del av ett brett urval exempel på tvärmedialt berättande. Hela vägen från småländska sägner till arkeologi i Minecraft.

Samtliga webbinarier spelades in, och finns nu tillgängliga i denna spellista

Webbinarieserien har dels handlat om att sprida kunskaper och inspiration, men också om att få igång en dialog både kring tvärmedialt berättande och generellt kring berättandets tekniker, möjligheter och betydelse i kulturarvsförmedling.

Chatten och dialogen med deltagarna, och dialogen mellan deltagare och presentatörer, har därför både varit viktiga delar av webbinarierna och ett sätt för deltagarna att kunna utbyta erfarenheter. Responsen från deltagarna har varit genomgående positiv, och många har frågat efter fler och fördjupade webbinarier och workshops inom området.

Några kommentarer från deltagarna:

Tack för en bra serie av webinarier! De var verkligen några av de bästa presentationer jag har suttit med på digitalt, och det slog mig hur mycket jag har saknat upplevelsen att sitta och lyssna på presentationer och ta del av kunniga mänskors insikter. Kändes nästan som “förr i världen“, då man kunde resa och göra sånt!

Jag är verkligen intresserad av allt ni gör på RAÄ, när jag fått ta del av all er sammantagna kompetens genom att följa dessa webbinarier. Det har varit en upplevelse som jag sätter stort värde på som pedagog. Jag söker nämligen alternativa former för undervisning och nu äntligen börjar pedagoger få upp ögonen för samarbeten av olika slag för utvecklingen av ”en skola för alla“.”

”Det har varit en energikick och inspirationskälla, ett bevis för att mycket kan göras också av “vanliga“ organisationer utan jättedyra tekniska investeringar.”


Nedan finns sammanfattningar, samt länkar till de enskilda webbinarierna:

Sagobygden Foto: Lotta Welmsö (CC BY)

12/2 Sagobygden – Att berätta om det immateriella kulturarvet digitalt

Föredraget hålls av Ellen Sjömålen, berättarpedagog på Sagobygden. Under föredraget delar också lärare från Älmhults kommun med sig av sina erfarenheter.


Soraia Ferreira Foto: Ana Isabel Ferreira (CC BY)

19/2 Transmedia Storytelling in Museums – Start applying transmedia storytelling techniques to your own organisation.

In this webinar, you’ll be introduced to the concept of transmedia storytelling, a strategy that has been successfully applied by brands and the entertainment industry. The three main pillars of transmedia storytelling – story, platforms and audience – will be explained resorting to several case studies. The goal of this webinar is for you to start applying transmedia storytelling techniques to your own organisation. (Språk: Engelska)

Medverkande: Soraia Ferreira, storytelling consultant and trainer.


Mortonia – Mincecraft (skärmdump) Foto: Alex Harvey (CC BY)

26/2 Mortonia – Minecraft as a creative and educational tool for storytelling in cultural heritage, digital history and archaeology

How a digital space can become its own storytelling device purely based around multiple individuals interacting with no oversight. (Språk: engelska)

Medverkande: Alex Harvey – a student of Historical Archaeology at the University of York, and the creator of the digital history project, “Mortonia“


 

Skärmdump ur webbinariet. CC BY Viktor Lindbäck

12/3 Mobil, mikrofon och medeltid – Att filmatisera historien med enkla medel

Museipedagogerna Marie Jonasson Schmidt och Liselotte Öhrlig från Lödöse museum visar exempel på och berättar om hur man enkelt kan komma igång med att skapa och sprida egna filmer om historiska föremål och företeelser. Filmerna kan ses via Västarvets Youtubekanal.


Digitalisering av en nunna gjordes i verkstaden på Riksantikvarieämbetet i Visby. Foto: Viktor Lindbäck (CC BY)

19/3 Att ge liv åt en ruin

Lars Kruthof, guide och programansvarig pedagog vid Gotlands Museum, har under 2020 samarbetat med Riksantikvarieämbetet kring ett experiment med immersiv projektionsbaserad teknik i Helge Ands ruin, och berättar om hur guiders kunskaper och erfarenheter kan komma till användning i digitalt berättande och digitala upplevelser.


26/3 Samverkan med högre utbildning

Andrea Nordwall från Institutionen för teknik och estetik på Blekinge tekniska högskola diskuterar hur samverkan kan fungera med högre utbildning, utifrån erfarenheter med praktik- och undersökningsbaserad utbildning. Finns det alternativ till praktik och exjobb, och hur kan olika aktörers behov matchas?

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *