Publicerat

Illustration av rymden med färggranna stjärnor.

Skapelsens pelare, en del av Örnnebulosan (Messier 16) där stjärnor föds. Skärmklipp från presentationen Chandra’s Cosmic Notes. Foto: Viktor Lindbäck (CC BY)

Höstens nätverksträff i nätverket Immersiva medier arrangerades av Riksantikvarieämbetet tillsammans med Västerås Museer och Kulturutveckling Region Västmanland. Nätverksträffen var ett hybridmöte, med möjlighet att delta på plats i Västerås konsthall. De flesta valde dock att delta digitalt. Här hittar du presentationerna från de två dagarna.

Hela nätverksträffen filmades, och spellistan finns nu otextad på Riksantikvarieämbetets Youtubekanal. (En textad version kommer inom kort).

Följande presentationer gjordes under nätverksträffen för immersiva medier, den 9–10 november 2022.

Dag 1

EU:s nya krav på 3D-dokumentation av kulturarvet

Nätverksträffen inleddes med en presentation av EU:s nya krav på 3D-dokumentation av kulturarvet, hållen av Henrik Summanen som leder förstudien till det svenska 3D-skanningsprojektet på Riksantikvarieämbetet. Se presentationen på Riksantikvarieämbetets YouTube-kanal.

Skärmklipp från presentation av EU:s rekommendation om digitalt kulturarv 2021. CC BY Viktor Lindbäck
Skärmklipp från presentationen av EU:s nya krav på 3D dokumentation av kulturarvet. Foto: Viktor Lindbäck (CC BY)

Skärmklipp från presentation av EU:s nya krav på 3D-dokumentation av kulturarvet. CC BY Viktor Lindbäck
Skärmklipp från presentationen av EU:s nya krav på 3D-dokumentation av kulturarvet. Foto: Viktor Lindbäck (CC BY)

Skärmklipp från presentation av EU:s nya krav på 3D-dokumentation av kulturarvet. CC BY Viktor LindbäckSkärmklipp från presentationen av EU:s nya krav på 3D-dokumentation av kulturarvet. Foto: Viktor Lindbäck (CC BY)

Skärmklipp från presentation av EU:s nya krav på 3D-dokumentation av kulturarvet. CC BY Viktor LindbäckSkärmklipp från presentationen av EU:s nya krav på 3D-dokumentation av kulturarvet. Foto: Viktor Lindbäck (CC BY)


Introduktion till 3D-teknik med exempel

Krav på 3D-dokumentation ställer också krav på kunskaper om olika 3D-tekniker, deras möjligheter och begränsningar. Thomas Hagaeus (Hagaeus Bygghantverk) gav en översiktlig introduktion till grundläggande 3D-tekniker, samt visade exempel på praktiska tillämpningar av dessa för dokumentation av byggnadsobjekt. Se presentationen på Riksantikvarieämbetets YouTube-kanal.

Skärmklipp från presentation av 3D-teknik. CC BY Viktor LindbäckSkärmklipp från presentationen av 3D-teknik. Foto: Viktor Lindbäck (CC BY)
Skärmklipp från presentation av 3D-teknik. CC BY Viktor LindbäckSkärmklipp från presentationen av 3D-teknik. Foto: Viktor Lindbäck (CC BY)
Skärmklipp från presentation av 3D-teknik. CC BY Viktor LindbäckSkärmklipp från presentationen av 3D-teknik. Foto: Viktor Lindbäck (CC BY)
Skärmklipp från presentation av 3D-teknik. CC BY Viktor LindbäckSkärmklipp från presentation av 3D-teknik. Foto: Viktor Lindbäck (CC BY)

Save Ukrainian Heritage project

Det finns många hot mot kulturarvsbyggnader, och krig är ett högst påtagligt och aktuellt sådant även inom Europa. Skeiron är en Lviv-baserad organisation som digitaliserar kulturarv i Ukraina, framför allt i form av byggnader, för framtida bevarande, återuppbyggnad och restaurering. I samband med Rysslands invasion av Ukraina lanserade Skeiron projektet #SaveUkrainianHeritage för att bevara Ukrainas arkitektoniska och konstnärliga arv. Företaget strävar efter att involvera alla som kan hjälpa till med skanningen – yrkesverksamma inom området, naturvårdare, volontärer, utländska institutioner och lokala myndigheter. Presentationen hölls av en av Skeirons grundare, Yura Prepodobnyi. Se presentationen HÄR.

Bilderna visar fasader av Mariupols teater före och efter bombning.

Skärmklipp från presentationen Save Ukrainian Heritage. Foto: Viktor Lindbäck (CC BY)

 

Skärmklipp från presentationen Save Ukrainian Heritage. CC BY Viktor LindbäckSkärmklipp från presentationen Save Ukrainian Heritage. Foto: Viktor Lindbäck (CC BY)

3D-dokumentation av Stonehenge

Ett praktiskt exempel på 3D-dokumentation – från planering till genomförande, publicering och spridning genom bland annat AR-filter för Instagram, gavs av Martin Edström som är National Geographic-fotograf och grundare av IVAR Studio. Se presentationen på Riksantikvarieämbetets YouTube-kanal.

Skärmklipp från presentationen av projektet 3D-dokumentation av Stonehenge. CC BY Viktor LindbäckSkärmklipp från presentationen av projektet 3D-dokumentation av Stonehenge. Foto: Viktor Lindbäck (CC BY)
Skärmklipp från presentationen av projektet 3D-dokumentation av Stonehenge. CC BY Viktor LindbäckSkärmklipp från presentationen av projektet 3D-dokumentation av Stonehenge. Foto: Viktor Lindbäck (CC BY)

Documentation and the Restoration of Notre-Dame of Paris

Branden i Notre-Dame de Paris i april 2019 aktualiserade diskussion kring hur 3D-skanningar och foton kan användas (och inte) för rekonstruktion av helt eller delvis förlorade byggnadsstrukturer. Lindsay S. Cook, Ph.D., från The Pennsylvania State University berättade och problematiserade kring de 3D-skanningar som gjorts av Notre-Dame, och deras användbarhet för återuppbyggnad och rekonstruktion. Det visar sig att helt analoga ritningar kan vara mera användbara än digitala 3D-skanningar… Se presentationen Riksantikvarieämbetets YouTube-kanal.

Skärmklipp från presentationen av projektet 3D-dokumentation av Stonehenge. CC BY Viktor LindbäckSkärmklipp från presentationen Documentation and the Restoration of Notre-Dame of Paris. Foto: Viktor Lindbäck (CC BY)

 

Skärmklipp från presentationen Documentation and the Restoration of Notre-Dame of Paris. CC BY Viktor LindbäckSkärmklipp från presentationen Documentation and the Restoration of Notre-Dame of Paris. Foto: Viktor Lindbäck (CC BY)
Skärmklipp från presentationen Documentation and the Restoration of Notre-Dame of Paris. CC BY Viktor LindbäckSkärmklipp från presentationen Documentation and the Restoration of Notre-Dame of Paris. Foto: Viktor Lindbäck (CC BY)
Skärmklipp från presentationen Documentation and the Restoration of Notre-Dame of Paris. CC BY Viktor LindbäckSkärmklipp från presentationen Documentation and the Restoration of Notre-Dame of Paris. Foto: Viktor Lindbäck (CC BY)

Dag 2

Hubbla – så sprider vi kulturarv i Västmanland

Kulturappen Hubbla vänder sig till barn, unga, familjer och andra som vill uppleva kultur i kortare format vid olika geografiska punkter. Där kan man upptäcka saker som berättar om hur det var förr, vad som händer idag och även ta del av nyskapad digital konst. Upplevelserna kan förmedlas av AR, film, bild eller ljud. Man kan också bidra med eget innehåll till Hubbla. Karin Engström från Kulturutveckling Region Västmanland berättade mer om appen, och visade exempel. Se presentationen Riksantikvarieämbetets YouTube-kanal.

Skärmklipp från presentationen Hubbla - så sprider vi kulturarv i Västmanland. CC BY Viktor LindbäckSkärmklipp från presentationen Hubbla – så sprider vi kulturarv i Västmanland. Foto: Viktor Lindbäck (CC BY)

Bella Runes Portal och andra konstverk i AR

”Våra mobiler är scenen för våra publika jag, men här utspelar sig också det mest privata, vilket gör mobilen till det perfekta redskapet för att söka poetiska stigar i stadens gemensamma utrymmen, där privat och offentligt samexisterar. Den immateriella verkligheten är fri från tyngdlag, lukt och åldrande och inga tillstånd behöver sökas, så förslag kan testas i en gemensam, klardrömmande stadsvandring.” Konstnären Bella Rune har under flera år använt sig av AR-teknik som konstnärligt medium, och i Västerås har hon gjort verket ”Bella Runes Portal” som kan upplevas genom en app i mobilen. I sin presentation berättade hon både om detta och andra projekt där hon använt sig av VR-teknik. Se presentationen Riksantikvarieämbetets YouTube-kanal.

Skärmklipp från presentationen Bella Runes Portal och andra konstverk i AR. CC BY Viktor LindbäckSkärmklipp från presentationen Bella Runes Portal och andra konstverk i AR. Foto: Viktor Lindbäck (CC BY)
Skärmklipp från presentationen Bella Runes Portal och andra konstverk i AR. CC BY Viktor LindbäckSkärmklipp från presentationen Bella Runes Portal och andra konstverk i AR. Foto: Viktor Lindbäck (CC BY)

Syntolkning

Syntolkning är en metod för att beskriva visuella intryck för personer som på grund av t.ex. synnedsättning har svårt för att tillgodogöra sig visuell information. Enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, skall alla videoinspelningar som offentlig sektor sprider digitalt vara textade och syntolkade från 23 september 2020. Detta gäller både på webben, och så långt som möjligt även på videoplattformar och i sociala medier. Syntolkning berör alla som på något sätt arbetar med förmedling och strävar efter ökad tillgänglighet. Magnus Johansson, som är syntolk och producent på Iris Media och har syntolkat utställningar, besöksmål, biofilmer och tv-program i över tio års tid, berättade om vad syntolkning är och hur det kan användas för att öka tillgängligheten. Se presentationen Riksantikvarieämbetets YouTube-kanal.

Skärmklipp från presentationen Syntolkning. CC BY Viktor LindbäckSkärmklipp från presentationen Syntolkning. Foto: Viktor Lindbäck (CC BY)

Utställningen Rädd eller beredd

Riksantikvarieämbetets utställningsverkstad har det senaste året arbetat intensivt med en mobil utställning om beredskap tillsammans med MSB och Statens försvarshistoriska museer, SFHM. Den mobila utställningen, som fått namnet ”Rädd eller beredd”, kommer att turnera till gymnasieskolor och består av pedagogiska utmaningar kring beredskap, samtidigt som en immersiv upplevelse i form av en orkan byggs upp i utställningens digitala fönster. Produktionsbolaget Houdini har skapat den virtuella orkanmiljön i spelmotorn Unreal. Oscar Engberg och Jesper Cederlund från Riksantikvarieämbetet och Johan Eckerström från Houdini berättade om projektet. Se presentationen Riksantikvarieämbetets YouTube-kanal.

Skärmklipp från presentationen Utställningen Rädd eller beredd. CC BY Viktor LindbäckSkärmklipp från presentationen Utställningen Rädd eller beredd. Foto: Viktor Lindbäck (CC BY)
Skärmklipp från presentationen Utställningen Rädd eller beredd. CC BY Viktor LindbäckSkärmklipp från presentationen Utställningen Rädd eller beredd. Foto: Viktor Lindbäck (CC BY)
Skärmklipp från presentationen Utställningen Rädd eller beredd. CC BY Viktor LindbäckSkärmklipp från presentationen Utställningen Rädd eller beredd. Foto: Viktor Lindbäck (CC BY)

Chandra’s Cosmic Notes

De visuella intryck av rymden som är synliga för blotta ögat når oss i form av ljus – till exempel i form av stjärnhimlar och norrsken. Men universum är stort, och med teknikens hjälp kan vi också registrera ljus som är osynligt för det mänskliga ögat. Rymddata som registreras via t.ex NASA:s James Webb Space Telescope och Hubble Telescope registreras i form av digital kod; ettor och nollor, som vi ofta ser tolkade visuellt som vackra, mångfärgade bilder. Men digitala data från rymden kan lika gärna tolkas i form av ljud, vilket ger helt nya upplevelser och lager av information. Om hur man kan tolka och representera data från rymden genom ljud, handlade presentationen av Kimberley Arcand, Visualization scientist & emerging technology lead, Center for Astrophysics | Harvard & Smithsonian. Se presentationen Riksantikvarieämbetets YouTube-kanal.

Skärmklipp från presentationen Chandra's Cosmic Notes. CC BY Viktor Lindbäck. CC BY Viktor LindbäckSkapelsens pelare, en del av Örnnebulosan (Messier 16) där stjärnor föds. Läs mer på projektet Chandras webbplats. Skärmklipp från presentationen Chandra’s Cosmic Notes. Foto: Viktor Lindbäck (CC BY)
Skärmklipp från presentationen Chandra's Cosmic Notes. CC BY Viktor Lindbäck. CC BY Viktor LindbäckSkärmklipp från presentationen Chandra’s Cosmic Notes. Foto: Viktor Lindbäck (CC BY)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *