Publicerat

Bild ur Pietaskatalogen år 1996 på altarkläde från Ripsa kyrka. Detalj av broderi av metalltråd. Foto: Gabriel Hildebrand (CCBY).

Välkommen till ännu ett avsnitt av Arkiv special. Medarbetare i Riksantikvarieämbetets arkiv plockar fram och tittar på spännande handlingar och intressanta bildsamlingar. Vi bjuder också in personer som på olika sätt har en koppling till vårt material, exempelvis genom forskning. 

I de tidigare avsnitten i vår miniserie Världens främsta textilsjukhus (K-podd nr 71 och nr 72) berättar vi om den historiska bakgrunden till föreningen Pietas och dess textilkonserveringsateljé, som år 1949 blev en del av Riksantikvarieämbetet (RAÄ). Vi har följt spåren i RAÄ:s arkiv och fördjupat oss i textilantikvariens roll och uppdrag i verksamheten.  

Bild på kvinna under inspelningen av poddavsnittet.
Susanna Oom, textilkonservator. Foto: Roger Magnusson (CC BY).

I detta avsnitt möter vi Susanna Oom, textilkonservator och tidigare anställd på Riksantikvarieämbetet. Hur såg arbetet ut för textilkonservatorn under tiden som Susanna arbetade på RAÄ? På vilket sätt hade, och fortfarande har, konservatorn nytta av RAÄ:s arkiv och de så kallade Pietaskatalogerna? 

År 2008 flyttade delar av RAÄ:s verksamhet över till Gotland, bland annat konserveringsateljén. Vad hände sen? Hur ser den verksamheten ut idag hos RAÄ? Dessa och många andra frågor får vi svar på. 

Dessutom berättar Susanna om flera fantastiska uppdrag som hon har arbetat med. Till exempel att konservera Dramatens ridå, och att sy en rekonstruktion av Drottning Margaretas gyllene kjortel. Något som visade sig inte var helt lätt…

Bilder på antependium före och efter konservering. Från Pietaskatalogen.
Bild ur Pietaskatalogen 1996 på altarkläde från Ripsa kyrka. T.v: före konservering, med det upp- och nervända vapnet. T.h: efter konservering, med det rättvända vapnet. Foto: Gabriel Hildebrand (CC  BY).

I avsnittet nämns även bilder som ligger på vår Flickr Commons. Bilderna hittar du här.

Programledare är Annelie von Wowern, bildarkivarie på Arkivenheten. Avsnittet spelades in av Roger Magnusson. Producent för K-podd är Erik Larsson.