Syntolka!

Publicerat

Till vänster symbolen för syntolkning. Till höger undersöker en person den taktila tillgängligheten hos modeller och kopior av hällristningar.

Vi har en hel värld att syntolka, och vi skall göra det! Så sade Eli Tistelö, lärare för den praktiska workshop i syntolkning som Riksantikvarieämbetet arrangerade vid tre tillfällen i januari och februari, då vi avslutade den sista träffen.  Syntolkning innebär att förmedla visuell information i ord, ljud och berättelse. Även alt-texter på bilder för […]

Läs hela inlägget