Problem med museiänger i samlingarna?

Publicerat

Ni kanske behöver en IPM-koordinator som samordnar skadedjursarbetet? Nu har Sverige 50 nyutbildade IPM-koordinatorer. Men vad är egentligen en IPM-koordinator och varför behövs det en? Samordnad skadedjurskontroll är det samlade arbetet för att förebygga och motverka skadedjursangrepp. Begreppet samordnad skadedjurskontroll kommer från engelskans integrated pest management (IPM). Metoden används inom flera olika sektorer som ett […]

Läs hela inlägget