Föredömligt strategiskt samtal om fornlämningar

Publicerat

När det gäller fornminnen fick jag den 10 april delta i en för mig ny och spännande form för myndighetsarbete. Det var landshövdingen i Kronobergs län som hemma på residenset inbjöd till s.k. strategiskt samtal. Syftet var att hitta former för samverkan kring utbildning och kunskapsförmedling om kulturmiljöhänsyn i skogsbruket. Representanter för myndigheter, skogsbolag, entreprenörer, […]

Läs hela inlägget