Publicerat

Nya Älvsborg
Nya Älvsborgs fästning. Foto: Pål-Nils Nilsson

Sedan 2006 har Accessprojektet ”tillgängliggörande av landets kulturminnesmärkta byggnader” pågått på Riksantikvarieämbetet och nu är 75% av alla byggnadsminnen (totalt ca 9500) sökbara i Bebyggelseregistret. Arbetet har varit ett samarbete mellan RAÄ, länsstyrelserna och förvaltarna av de statliga byggnadsminnena. För att ge en bättre överblick över de statliga bygnadsminnena så har vi lagt ut en kml-fil som kan läsas i Google earth och en karta som visar hur långt respektive län har kommit i sin digitalisering.