Publicerat

Nya Älvsborg
Nya Älvsborgs fästning. Foto: Pål-Nils Nilsson

Sedan 2006 har Accessprojektet ”tillgängliggörande av landets kulturminnesmärkta byggnader” pågått på Riksantikvarieämbetet och nu är 75% av alla byggnadsminnen (totalt ca 9500) sökbara i Bebyggelseregistret. Arbetet har varit ett samarbete mellan RAÄ, länsstyrelserna och förvaltarna av de statliga byggnadsminnena. För att ge en bättre överblick över de statliga bygnadsminnena så har vi lagt ut en kml-fil som kan läsas i Google earth och en karta som visar hur långt respektive län har kommit i sin digitalisering.

3 kommentarer

  1. Fantastiskt kul att se att ni sträckt er utanför den (ofta i offentlig sektor alltför vanliga) snäva synen på informationsspridning. På detta sätt ger ni medborgare möjlighet att ta del av materialet utifrån sitt eget perspektiv. Vilken typ av licens har bilderna? Får användare bruka dem i egna skolarbeten mm?

  2. Hej Peter och tack för din kommentar. Vi försöker att hitta nya vägar att nå ut med vår information så att fler kan ta del av och använda den, bloggen i sig når ju en del människor som vanligtvis inte skulle besöka http://www.raa.se

    För de bilder i Kulturmiljöbild som RAÄ har upphovsrätt till så är de lågupplösta webbbilderna fria att använda i ickekommersiella sammanhang (skola/uppsats, forskning, ideell verksamhet, bloggar etc) så länge man anger fotografens namn Riksantikvarieämbetet. Även en länk tillbaka till källan uppskattas om bilden ska publiceras på webben. Vill man använda högupplösta bilder ideellt så tar vi ut en adminavgift på 200 kr.

  3. Pingback: Anonym 312

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *