Publicerat

Vy över Riksantikvarieämbetets informationstorg med besökare
Informationstorget i Östra stallet. Foto: Bengt A Lundberg

Hjälp oss! Hur utformar vi en miljö där man kan studera värdefulla arkivhandlingar från 1700-talet, möta besökande grupper, träffa på studiekompisar från i förfjol, hitta information om eternitens förträfflighet som byggnadsmaterial, koncentrerat söka i databaser, låna böcker eller delta i en workshop om regional utveckling? Här ska man även kunna föra ett lärt samtal, dricka en kopp kaffe för att orka föra ännu fler lärda samtal och i lugn och ro bläddra i senaste Arkitektur eller Populär arkeologi.

Informationstorget i Östra stallet i Stockholm är Riksantikvarieämbetets publika mötesplats. Till Infotorget kommer anställda, forskare, studenter och allmänhet för att ta del av fornminnes- och byggnadsinformation, söka/låna böcker och arkivhandlingar, söka i databaser och register samt för att få handledning och hjälp med ovanstående.

Den fysiska miljön är vacker och stilren. Byggnaden är statligt byggnadsminne och måste hanteras med omsorg. Vi har ambitionen att vara en mötesplats för människor inom och utanför kulturmiljövården, digitalt, mentalt och fysiskt.

Det pågår nu en diskussion om hur man skulle kunna utveckla Informationstorget, och göra besökarnas tillvaro där ännu bättre. Vi skulle vilja göra miljön mer välkomnande och våra resurser bättre exponerade och tillgängliga. Vi behöver hjälp med det av er, våra besökare.

Tyck till om hur vi ska ha det i framtiden! Vad är bra och vad kan göras bättre?

>> Eva Pelve är bibliotekarie och arkeolog och arbetar med kundservice och katalogisering på Vitterhetsakademiens bibliotek