Riktigt gamla bilder

Publicerat  

I Kulturmiljöbild finns det bilder som sträcker sig från mitten av 1800-talet fram till idag. Detta gör att man enkelt kan se förändringar i byggnader och landskap över tid. Se t ex bilderna nedan på Uppsala Domkyrka. Den första bilden är tagen någon gång 1860-1870 och visar hur kyrkan såg ut från 1740-talet till 1880-talet då kyrkan restaurerades kraftigt under ledning av arkitekten Helgo Zettervall. Den andra bilden är tagen någon gång mellan 1940 och 1949, man ser knappt att det är samma kyrka. Klicka på bilderna för att se dem i större format.


Foto: Emma Schenson 1860 – 1870, ATA


Foto: Okänt 1940 – 1949, ATA

Botanisera gärna själv bland bilderna i Kulturmiljöbild, vilken är den äldsta du kan hitta?

>> Johan Carlström jobbar med infornationsutveckling på Riksantikvarieämbetet.

Skrivet av 

-  Publicerad i 

2 Responses to Riktigt gamla bilder

  • Farligt att visa sådana här bilder ur antikvarisk synvinkel – nybygget på domkyrkan vid sekelskiftet var ett klart plus i min mening. I dagens läge skulle det aldrig tillåtas ;-)

    Två boningar för arkeologiska institutionen i Uppsala syns på bilderna. Längst till höger Gustavianum med konstiga knoppen på taket. Nedanför domkyrkan ligger konsistoriehuset där vi var inhysta några år då gustis blev museum och nya lokalerna i Engelska Parken inte var redo ännu.

    Det var bättre förr…

  • Det här fotot verka vara det äldsta jag kan hitta:
    http://www.kms.raa.se/cocoon/bild/show-image.html?id=16000200000732

    Förresten, K-blogg är bra men varför inte öppna upp för användarkommentarer i Kulturmiljöbild? De ofta ganska korta beskrivningarna av motiven skulle då kunna fördjupas av bilddatabankens användare.

Lämna ett svar