Publicerat


Så här såg Slussen ut på 1790-talet sedd från Mälarsidan. Trivsamt kan man tycka. Akvarellerad konturetsning av Elias Martins skola. Foto: RAÄ

Jag går eller åker över Slussen i Stockholm i snitt två gånger per dag. Utsikten brukar vara hänförande (om inte regn eller snålblåst gör mig mindre mottaglig för skönhetsupplevelser).

För mig är Slussen framför allt platsen där två vattensystem möts – Mälaren och Saltsjön. Ja, därifrån kommer ju namnet…och flera olika slussar har dessutom funnits där sedan 1600-talet:

  • Drottning Kristinas sluss. Öppnades 1642.
  • Christopher Polhems sluss. Öppnades 1755.
  • Nils Ericsons sluss. Öppnades 1850.
  • Karl Johansslussen som ligger där idag. Öppnades 1935.


Dagens slussmynning från Mälarsidan. Mindre trivsamt? Foto: Bengt A Lundberg, RAÄ

Det ska bli spännande att se hur Slussen kommer att se ut i framtiden! För mig får man gärna bygga nytt, men jag hoppas på en öppen och känslig lösning som tar väl vara på den unika situationen med två vatten som möts. En naturupplevelse mitt i sta’n, inte så illa!

>> Anna Boman jobbar med bildfrågor och arkivets bildsamlingar.