Publicerat

Under söndagen i Almedalen presenterades olika lösningar som syftar på att få fart på byggandet i Sverige i ett seminarie som Svensk Byggnäring anordnade. Bland annat diskuterades Miljonprogrammet – alla de hundratusenstals lägenheter som under slutet av 1960 och början av 1970talet byggdes upp väldigt snabbt.

Riksantikvarieämbetet anser att det är viktigt att vi tar tillvara på de värden som finns i Miljonprogrammet och att vi gör de förbättringar som krävs utan att plocka bort inslag som innebär att vi glömmer vår historia.  Läs mer

Under tisdagen medverkar Riksantikvarieämbetet i en paneldebatt där Miljonprogrammets framtid debatteras, välkomna dit!

PANELDEBATT ALMEDALEN:
Tisdag den 30 juni
Miljonprogrammet 2015 -Plats: Strandvägen 1, Visby hamn, ”Leva-huset” Seminarium & mingel Byggande , Klimat/miljö

14:30-15:00 Paneldiskussion med ungdomar med erfarenhet av trångboddhet och bristande upprustning av miljonprogrammet.
15:15-15:45 Politisk paneldiskussion om hur vi skapar det bästa förutsättningarna för miljonprogrammet.
16:00-16:30 Arkitekter, entreprenörer och forskare ger förslag på ”Miljonprogrammet 2015 – hur ser det optimala miljonprogrammet ut

Läs mer

Bild från Akalla - ett miljonprogram utanför Stockholm
Akalla – ett av miljonprogramsområdena  i Sverige
Foto: Jonas Skogsberg, Riksantikvarieämbetet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *