Hur tar vi tillvara miljonprogrammets värden?

Publicerat

Under söndagen i Almedalen presenterades olika lösningar som syftar på att få fart på byggandet i Sverige i ett seminarie som Svensk Byggnäring anordnade. Bland annat diskuterades Miljonprogrammet – alla de hundratusenstals lägenheter som under slutet av 1960 och början av 1970talet byggdes upp väldigt snabbt. Riksantikvarieämbetet anser att det är viktigt att vi tar tillvara […]

Läs hela inlägget