Publicerat


Mask från Bolivia Foto: Statens museer för världskultur

Ansiktsurnor (1927.27) från Cunaindianerna i Panama insamlade av Erland Nordenskiöld 1927, en dansmask (1913.04.0047) från Kongo som missionären Johan Hammar förvärvade i början av 1910-talet i Lusambo och den kajakmodell (0000.00.0046a) som sjökapten Tönnesen införskaffade 1867 på Grönland. Det är några av alla de 100 000 föremål från Världskulturmuseet i Göteborg som sedan den 14 januari är tillgängliga i K-samsök. Världskulturmuseet blev därmed det första av Statens Museer för Världskulturs museer, och även det första Carlottamuseet, som blev tillgängligt genom K-samsök.

Den första leveransen var främst en test för att se att allt fungerar och därför var det endast en del av Världskulturmuseets information som skickades. De uppgifter som levererades var inventarienummer, sakord, länk till originalkällan, beskrivning och bild. Efter vissa inledande problem så fungerar nu allt som det ska. Och det känns fantastiskt bra!

Nästa steg för Världskulturmuseet blir att leverera resten av föremålsinformationen. Sedan kommer samlingarna (2500 poster), fotografierna (5000 poster) och de inlånade föremålen (500 poster). Ett personregister och ett utställningsregister är under uppbyggnad och även dessa har vi tänkt ska finnas i K-samsök. Sedan blir det Etnografiska museets tur och senare under året står Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet på tur.


Skrin från Nya Zeeland. Foto: Statens museer för världskultur.

Vad tror Världskulturmuseet och Statens Museer för Världskultur att det här ska leda till? Ja, det innebär naturligtvis redan nu att Världskulturmuseets föremål är tillgängliga genom Kringla. Det kommer att bli ett väldigt bra komplement till Världskulturmuseets egen söktjänst. Sökmöjligheterna i Kringla innebär att man kan söka på nya och enklare sätt i Världskulturmuseets samlingar. Och framför allt ger det möjlighet att, vid en sökning efter ”skrin”, också få svar på vad eventuellt övriga institutioner i K-samsök kan tänkas ha för information kopplat till skrin.

Möjligheten att direkt få föremålens ursprungsort, i de fall den är känd, redovisade i Google Maps är en jättetillgång med tanke på att samlingarna är från hela världen. Hur många av oss kan placera Lusambo i Demokratiska republiken Kongo på en karta (funkar dock inte än eftersom lands- och ortsnamn inte är skördade)? Här hoppas vi att det i framtiden även kommer att vara möjligt att söka genom kartan i Världskulturmuseets samlingar. Och så hoppas vi naturligtvis på att Statens museer för världskulturs medverkan nu bidrar till att göra K-samsök ännu mer attraktivt för användare och tillämpningsutvecklare runt om i världen.

>> Magnus Johansson jobbar med museisystemet Carlotta på Statens museer för världskultur