Publicerat

Nu välkomnar vi varmt artiklar från Fornvännen i K-samsök! Sök på Fornvännen i Kringla eller på någon artikel du känner till. Fornvännen med alla spännande artiklar och gamla anor, liksom kopplingen till ännu mer anrika Vitterhetsakademin känns väldigt angeläget att få med.

Grattis också till oss på RAÄ som i och med Fornvännen nu levererar över en miljon objekt till K-samsök. Vi fokuserar visserligen mer på datakvalitet och harmonisering än på kvantitet numera, men miljongränser fortsätter vi att fira tycker jag!

>>Börje Lewin