Publicerat

––––pusselbitar
Foto: Mykl Roventine (CC-by)

När vi började bygga Platsr (2009) ville vi skapa en sajt, en community, där människor kan mötas på webben och berätta om sina egna platser tillsammans med andra. Genom livet skapar vi relationer till platser som vi på något sätt har anknytning till, platser som är viktiga för oss ur olika aspekter. De minnen och berättelser som just du bär på kring dessa platser vill vi och andra gärna ta del av, läsa om, diskutera kring, se bilder på. Den information som du bär på är något som bidrar till att hålla kulturmiljön levande och dynamisk.

Din tolkning och dina minnen är ytterligare ett lager av kunskap som bidrar till dynamiken och historien kring olika platser. Dialog, gemenskap, och samskapande bidrar till ett empatiskt och ansvarstagande samhälle, du kan påverka och medverka till en levande kulturmiljö, den miljö omkring oss som äldre generationer har format och som vi nu fortsätter att forma.

Vi har fått en del frågor från olika kulturarvsinstitutioner om hur Platsr kan användas och vi vill betona att Platsr är tänkt som en community med personligt fokus med personliga berättelser knutna till en plats, och inte en sändarkanal för museer och andra institutioner. Om institutioner vill leverera data  från sina system finns K-samsök, datat är sedan sökbart via söktjänsten Kringla. Platsr har en annan ingång; här är skapandet, det personliga berättandet och diskussionerna kring olika platser och deras historia i fokus. Vi hoppas att Platsr blir en levande, organisk community, som utvecklas hela tiden med hjälp av användarnas berättelser, bilder, filmer och interaktion.

Regeringsuppdrag

Stödet och möjligheten att realisera Platsr, har också förankring i ett regeringsuppdrag. Regeringens regleringsbrev 2009 pekade på att den projektidé som legat länge på väntelistan skulle realiseras – detta var starten till utvecklandet av Platsr. Dialog och delaktighet är något som hela tiden förts fram som ett viktigt led i kulturmiljöarbetets framgång, vilket i sin tur kan generera ett ökat ansvarstagande för kulturmiljön omkring oss. Men hur skapar man intresse kring kulturmiljön? Ofta är det lättare att åstadkomma ett djupare engagemang om man utgår från ett lokalt perspektiv – det är mer intressant med ett hus, en torpgrund, en fornlämning, en plats, på den egna marken än i grannlänet. Och det är väl inte så konstigt egentligen, att det vi på något sätt känner igen eller har en relation till väcker mer intresse,  åtminstone inledningsvis.

Kulturmiljövården kan heller inte bygga på ett tänkande där endast vissa har tolkningsföreträde till vad som ska berättas, vad som anses viktigt. En dynamisk kulturmiljö bygger på en mängd olika uppgifter, perspektiv och sammanhang. Användargenererad kunskap är ett viktigt lager av information som bidrar till en interaktiv och komplex kulturmiljö. Vår ambition är att Platsr blir en välkänd och välanvänd mötesplats för dialog om kulturarv och kulturmiljö där många berättelser och tolkningar får samsas sida vid sida.

12 kommentarer

 1. Jag tror att det finns ett mycket stort behov av en Platsr eller liknande webbtjänst där kulturmiljövården/institutionerna och användarna möts. Jag tror också att det skulle berika nuvarande Platsr betydligt. Användarnas minnen och personliga berättelser kan dessutom tillföra kulturmiljövårdens ”tolkningar” av platser en helt ny dimension.

  Jag har lagt in några platser i Platsr, men vill också väldigt gärna lägga till platser som ”officiell” företrädare för min institution. Vi har massor med kunskap, bilder och föremål knutna till platser!!

 2. Hej Barbro! Tänker du dig ett ’institutions-konto’ på Platsr där du är representant?

 3. Ja, gärna, eller vi skulle kunna vara flera på en institution som delar på ett ”institutions-konto” och ha möjlighet att lägga ut platser från vår region eller liknande.

 4. Jag glömde det viktigaste – de platser som vi från institutioner lägger ut ska självklart kunna redigeras av alla, precis som det fungerar på Platsr nu. Om inte den funktionen finns kan vi lika gärna lägga ut platserna på våra egna hemsidor. Det är interaktionen mellan oss på institutionerna och den s k allmänheten som är spännande!

 5. Jag håller med. Platsr skulle vara betydligt intressantare om jag kunde lägga in berättelser och bilder som komplement till ”officiell” information. Jag har t.ex. massor av foton på fornlämningar och torpgrunder som jag gärna skulle dela med mig av. Men som det är nu skulle de liksom hänga i luften i Platsr. Det skulle kännas mer spännande att bidra om jag på nåt sätt kunde koppla bilderna till den registrerade fornlämningen eller husgrunden, och den information som finns hos kulturmiljövården. Då skulle dialogen vara igång!

 6. Man kan ju säga så här att det inte finns nåt som hindrar en yrkesprofessionell person att lägga ut info, om man vårdar kontot och sköter det som ’sitt eget’. Att personen sen jobbar på en institution/museum spelar ju inte oss någon roll. Men tanken med Platsr är ändå att det är individbaserat med personlig avsändare. Så är det i nuläget, men det kan finnas utrymme för förändring framöver också. :)

 7. Hej Örjan!
  Det finns en möjlighet att koppla din skapade plats till foton och data i Kringla. När du gör en valfri sökning i Platsr trycker du sen på fliken ’Arkivföremål i Kringla’. Du kan sen hämta material från Kringla till Platsr via en exporteringsfunktion. Det kommer inom kort tutorials på Platsr-sajten på sidan ’Tips och hjälp’.

 8. Det låter hoppfullt att det finns utrymme för förändring! Under tiden testar jag att lägga ut platser från min region.

 9. Ja, det kan man kanske säga. Det är oerhört viktigt med dialogen med användarna så att vi inte bara lägger ut en massa statiska platser som inga andra än vi ”professionella” kan jobba med. Många av våra institutioners hemsidor, t ex, är ju envägskommunikation. Platsr skulle kunna bli en av flera viktiga sajter där kommunikationen går åt båda hållen.

 10. Pingback: Anonym 77214
 11. Pingback: Anonym 631806

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *