Publicerat


Del av kista från Egypten. Foto: Ove Kaneberg, Medelhavsmuseet

Sedan februari är Medelhavsmuseets samlingar tillgängliga i k-samsök. Eftersom all föremålsinformation är på engelska är det en lite udda fågel i k-samsök men samtidigt kommer informationen att fungera väldigt bra i Europeana.

Museet och samlingarnas historia
Museet, som sedan 1999 ingår i Statens museer för världskultur, bildades 1954 genom en sammanslagning av två redan existerande museiinstitutioner: Egyptiska museet och Cypernsamlingarna. Det Egyptiska museet inrättades 1928 i det Gamla Riksbankshuset vid Järntorget i Gamla Stan. Grunden utgjordes av de statliga samlingarna, som sedan 1800-talets början hade förvärvats som gåvor av diplomater och resenärer. Sedan 1982 ligger museet i Inteckningsbankens lokaler vid Gustav Adolfs torg i Stockholm.

Under 1930-talet gjorde museet stora inköp bl.a. från den egyptiska staten och från privatsamlingar. Cypernsamlingarna härstammar från Svenska Cypernexpeditionens omfattande utgrävningar 1927 – 1931 under Einar Gjerstads ledning.

Sedan sammanslagningen har särskilt de grekisk-romerska samlingar utökats. Föremål från de antika kulturerna i Grekland och Italien har museet delvis fått genom svenska utgrävningar. Dessutom ingår numera stora delar av Nationalmuseums antiksamling som en deposition i Medelhavsmuseet.

Sex föremålsregister och ett bildregister
Museets föremålssamlingar utgörs av ca 40 000 föremål. Digitaliseringen av dessa påbörjades under mitten av 1990-talet och man beslutade från början att göra registreringen på engelska. Den absoluta merparten av digitaliseringen har skett inom Sesam- och Accessprojekten. Drygt hälften av föremålen är fotograferade men en stor del gjordes inom Sesamprojektet och dessa bilder är endast lågupplösta.

Av tradition har digitaliseringen av museets samlingar gjorts i sex separata föremålsregister, Egypten, Cypern, Grekland och Rom, Islam, Främre orienten (Västasien) samt Luristan.

Det finns också ett bildregister som innehåller bildarkivet men också dokumentationsbilder av museets verksamhet, t.ex. utställningar, vernissage och programverksamhet. Till skillnad från föremålen är informationen här på svenska.

Till K-samsök
Inledningsvis har vi valt att låta k-sasmök skörda de sex föremålsregistren. Vi har mappat 10 av de mest frekventa dataelementen som används men efterhand kommer vi att utöka leveransen. Vi kommer också givetvis att lägga till bildregistret.

Förslag på sökord: Amphora, Jug, Gold,

Exempel på enstaka föremål:

>> Magnus Johansson jobbar med museisystemet Carlotta på Statens museer för världskultur

Ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *