Publicerat


Stockholms innerstad, Centralen 2010.
Foto: Bengt A Lundberg


Stockholms innerstad, Centralen 1940-45.
Foto: Fredrik Daniel Bruno (PD)

År 2010 initierades projektet  Hållbar stadsutveckling. Som delprojekt gjordes år 2010-2011 en omfotografering av ett antal stadsmiljöer, ursprungligen fotograferade av stadsingenjören Fredrik Daniel Bruno under åren 1943 – 1953. Omfotograferingen efterliknar Brunos eget sätt att fotografera och är främst tänkt som ett jämförelsematerial.

Bruno som fotograferade i färg redan på 1940-talet var noga med att ange både tid och plats på alla sina bilder, därför har motiven kunnat återsökas och fotograferas på nytt.

Återfotograferingen har utförts av Riksantikvarieämbetets tidigare fotograf Bengt A Lundberg. Det resulterade i totalt 330 bilder som nu finns tillgängliga på Kulturmiljöbild.