Bidraget till kulturarvs IT uppmärksammas medialt

Publicerat

Riksantikvarieämbetet fördelar under 2015 närmare 10 miljoner kronor i bidrag till Kulturarvs-IT för museer och andra kulturinstitutioner i hela Sverige. Pengarna ska användas till löner för arbetsledare som leder mellan 5-12 personer med funktionshinder. Efter beslutet om fördelning av bidrag till Kulturarvs-IT , så har det uppmärksammats i en hel del lokalmedia, bland annat med […]

Läs hela inlägget

Återfotografering av Fredrik Daniel Brunos bilder

Publicerat

Stockholms innerstad, Centralen 2010. Foto: Bengt A Lundberg Stockholms innerstad, Centralen 1940-45. Foto: Fredrik Daniel Bruno (PD) År 2010 initierades projektet  Hållbar stadsutveckling. Som delprojekt gjordes år 2010-2011 en omfotografering av ett antal stadsmiljöer, ursprungligen fotograferade av stadsingenjören Fredrik Daniel Bruno under åren 1943 – 1953. Omfotograferingen efterliknar Brunos eget sätt att fotografera och är främst […]

Läs hela inlägget