Publicerat


By: loop_oh (CC-by)

Under hösten 2011 utvecklades K-samsök i en version 1.1. Fokus låg på att vidareutveckla protokollet så att det på ett smartare sätt stödjer semantik och bredda K-samsök för att kunna hatera flera typer av information, bl a kring personer och händelser. Vi kommer att driftsätta dessa ändringar under nästa vecka och mer information kommer att publiceras då.

Det handlar i första hand om tillägg, men vissa parametrar har tagits bort och som används av få eller inga aktörer, och är lätta att mappa om. Flera olika objektstyper ligger kvar för att vara bakåtkompatibla med portar som inte hinner skrivas om, och för att inte göra allt för stora förändringar samtidigt. De stora tilläggen av objektstyperna Agenter (person, organisation eller grupp), Koncept (företeelser som ej är begränsade till tid eller rum) och Event (händelse, t ex ett bröllop), vilket kan sägas semantisera K-samsök ytterligare. Kontexterna ändras också till att vara mer allmängiltiga och fungera även för Agenter och Event (Koncept har inga kontexter i nuläget).

Eftersom de nya objekstyperna är av allmängiltig karaktär (samma person kan t ex figurera i flera databaser, liksom Eventen) så är det viktigt att man kan hantera detta med SameAs-relationer med hjälp av Auktoriteter (dvs unika identiteter för t ex personer, länder mm) och så småningom ska dessa visas som ett och samma objekt. Man kan t ex relatera Agenter med SameAs-relationer till Libris som i sin tur relaterar till VIAF, men det kommer också att behövas branschspecifika listor (för t ex fotografer eller konstnärer). I ett första steg skördas Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museets (LSH) person och organisationmodul ur sin samlingsdatabas och matchas mot Libris personlista.

Bakåtkompatibelt

Version 1.1 är bakåtkompertibelt vilket innebär att mappningar mot äldre versioner av protokollet kommer att fungera även framöver, dock längst till juni 2013.

Tredjepartstjänster – API

För tredjepartstjänster som använder K-samsöks API innebär förändringarna inget akut.  Det kommer att finnas nya sätt att filtrera fram informationen, det kommer t ex gå att filtrera fram byggnader och kulturlämningar utifrån itemType (objetstyp). När det finns information som använder nya protokollet så meddelas det via denna blogg.

Har du frågor får du gärna ställa dem som en kommentar till detta blogginlägg eller till ksamsok (at) raa.se.

>> Johan Carlström – tf systemansvarig

2 kommentarer

  1. Det låter riktigt spännande! Var publicerar ni era modeller och med vilket verktyg redigerar ni dem? Domstolsverket kör ett script för sina OWL-modeller så det ser ut så här: http://rinfo.lagrummet.se/ns/2008/11/rinfo/publ/html

    Det vore fins om flera myndigheter kunde publicera dem enhetligt och att vi sedan kunde bygga en förteckning över de modeller som finns och vem som ligger bakom dem.

  2. Hej Peter! Dokumentationen ligger här på ksamok.se under http://www.ksamsok.se/resurser/. Domstolsverkets verktyg ser snyggt ut, vet du om de använder något färdigt verktyg?

    En förteckning med mer enhetliga sammanställningar låter som ett bra förslag, skulle vara intressant att få möjligheten att jämföra med andra för att inspireras, se synergieffekter och undvika dubbelarbete.

    /Johan Carlström – systemansvarig

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *