Publicerat

3D-skanning av runstenar i Södermanland

3D-skanning av runstenar i Södermanland

Säsongens fältarbeten med 3D-skanning av runstenar inleddes i maj med två fältveckor i Södermanland, där vi har 3D-skannat 13 st runstenar vid Julita herrgård, Kolunda, Torekällbergets museum, Nolinge, Småhamra samt i Nyköpingstrakten. Mätningarna tjänar flera syften. I första hand för att studera huggningstekniken inom forskningsprojektet Runristandets dynamik, men 3D-modellen kan också underlätta läsningen av svårtolkade runinskrifter. Dessutom kan 3D-modellen användas till vittringsstudier.

Med på fältarbetet var Helen Simonsson, stenkonservator, och Cathy Dale, doktorand vid Dublin Institute of Technology. Cathy Dale skriver en avhandling om vittring av kulturobjekt av sten, hon studerar miljömålsindikatorer och klimatförändringar och hur det är avläsbart i kulturmiljöer. Det var mycket intressant att ha henne med under några dagar för att mer ingående få höra om hennes arbete, eftersom hon gör internationella jämförelser. Det är också hedrande för oss att Cathy Dale valde detta som en av sina fallstudier, hon kom till Sverige enkom för detta.

En vanlig fråga är om avsikten är att 3D-skanna alla runstenar. Det har vi inte möjlighet till, eftersom det finns begränsningar både i fältarbetet och i efterbearbetningen. En rimlig beräkning är 1-2 runstenar per dag i fält och motsvarande tid för efterbearbetning av rådata. Först därefter kan analyserna av ristningarna ta vid, vilket är kärnan i forskningsprojektet. Antalet runstenar betingas dels av fältarbetstiden, men också av hur många det är möjligt att hinna bearbeta och analysera.

3D-skanning av runstenar i Södermanland
3D-skanning av runstenar i Södermanland

Fokus denna gång låg på en grupp av äldre stenar, som förmodas ha ristats i slutet av 900-talet och början av 1000-talet e.Kr. Vi 3D-skannade också ett nyfynd från 2011, en runsten i Småhamra (Österhaninge socken). Småhamrastenen saknade tidigare toppen, men denna hittades i år för endast ett par veckor sedan. Här hade vi möjlighet att 3D-skanna runstenen när den var nyligen rengjord, men före målning, vilket är bästa tillfället för dokumentation av en runinskrift. Det är också ett exempel på hur forskning, vård och dokumentation griper in i varandra inom runverksamheten.

Av: Laila Kitzler Åhfeldt, arbetar med runforskning på Riksantikvarieämbetets förvaltningsavdelning

Länkar:

Forskningsprojektet Runristandets dynamik

Rapport om Småhamrastenen av Thorgunn Snaedal

 

Ett svar

  1. Tack för intressant läsning. Skall bli intressant att följa hur det går.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *