Publicerat

Översvämning_Östergravar_lekplats

Den 19 juni 2013 hölls det första stora heldagsmötet inom projektet “Klimat- och miljöeffekters påverkan på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.“ Platsen var Förvaltningsavdelningens lokaler i Visby och Christian Runeby, enhetschef för enheten för Kulturvårdsstöd inledde med att hälsa referensgruppen välkommen till Gotland och berättade om Riksantikvarieämbetets och Förvaltningsavdelningens arbete och inriktning.

Projektledare och ordförande för mötena är Sune Lindkvist. Arbetsgruppen inom Riksantikvarieämbetet består av Camilla Altahr-Cederberg, Hugo Larsson, Helen Simonsson och Pål Anders Stensson. Närvarande personer i referensgruppen denna dag var: Hélène Hanes från Statens Fastighetsverk (SFV), Erik Kjellström från Rossby Center SMHI, Anders Nylander från Lunds stift, Suzanne Pluntke från Boverket, Tomas Risan från Riksantikvarieämbetet, Mattias Sörensen från Länsstyrelsen i Jönköpings län och Gustav Wallheden från Länsstyrelsen i Dalarna.

Sune Lindkvist startade mötet med att berätta om projektbeställningen och innehållet i projektplanen i dagsläget. Referensgruppen presenterade sig själva och sina respektive organisationer/myndigheter, berättade om sina erfarenheter inom området klimatförändringar och bebyggelse samt vad de har för förväntningar på projektet.

Arbetsgruppen presenterade varsin del av projektets nulägesstatus. Och på eftermiddagen diskuterades vem målgruppen/målgrupperna är, vem/vilka man anser att den färdiga handlingsplanen skall vända sig till. Övervakning togs även upp, hur styrmedel kan påverka både negativt och positivt, energieffektivisering och Vård- och underhållsplaner i förhållande till klimatanpassning. Höstens arbete började också planeras, datum och teman för workshops och seminarier.

Det var en mycket givande dag och nästa stora gemensamma arbetsmöte med referensgruppen blir i slutet på september 2013.