Publicerat

Gjirokastra-rest-camp-Albania-Photo-CHwBLOW
Foto: Kulturarv utan gränser

Vad gör en ideell organisation inom kulturmiljöområdet?

Riksantikvarieämbetet fördelar statsbidrag till ideella organisationer inom kulturmiljöområdet. Syftet med bidraget är att stödja ideella organisationer inom kulturmiljöområdet som bidrar till människors möjligheter att uppleva, förstå och ta ansvar för kulturmiljön, samt att främja en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, används och utvecklas. I år fick nitton ideella organisationer inom kulturmiljöområdet dela på 4,5 miljoner kronor. Riksantikvarieämbetet kommer att presentera dessa organisationer löpande under året.

Berätta kort om er organisation, vilka är ni och vad gör ni?

Stiftelsen Kulturarv utan Gränser (KuG) är en oberoende svensk enskild organisation som arbetar för att rädda och vårda materiellt och immateriellt kulturarv som hotas av krig, naturkatastrofer, vanskötsel, fattigdom eller politiska och sociala konflikter. Vi ser vårt arbete som en nödvändig del i stärkandet av demokratiska processer och mänskliga rättigheter. KuG är opartisk när det gäller parter i konflikter, men inte neutral när det gäller allas rätt till kulturarv – nu och i framtiden.
KuG arbetar med kulturarv som en aktiv kraft i försoning, fredsbyggande och social och ekonomisk utveckling genom att skapa kapacitet, medvetenhet och möjligheter när det gäller att bevara och rädda kulturarv.

KuG finansierar sin verksamhet med medel från olika givare, främst från Sida och EU.
Våra huvudmän är Riksantikvarieämbetet, Sveriges Arkitekter, Icom och Icomos.

Vilka är era viktigaste frågor?

Kulturarv utan Gränser verkar inom:

  1. Kulturell frihet och mångfald
  2. Museerna roll i samhället
  3. Restaureringsprojekt
  4. Försoningsprocesser
  5. Civila samhället genom lokal utveckling

1+1 Life_Love_CHwB
Foto: Kulturarv utan gränser

Vad händer i år?

Västra Balkan: Restaureringsprojekt, främst i Albanien och i Kosovo.
Västra Balkan: Sex byggnadsvårdsläger i fyra länder med främst arkitektstuderande
Västra Balkan: Museisamverkan – bl a konferensen Meet See Do med 60 professionella museimedarbetare från sex länder. Flera aktiviteter inom Balkan Museum Network.
Syrien: Storytellingprojekt för Syrien med insamling av sägner och berättelser.
Vitryssland: Musei- och restaureringsprojekt påbörjade. Stöd till nystartad NGO.
Kenya: Vandringsutställning, ’Journeys of Peace’ om gemensamt kulturarv på turné i landet och nytt projekt kring ungdomar och kulturarv ’Youth4Peace’.

Ytterligare länder där vi börjat titta på nya projekt är Georgien och Turkiet.

Kulturarv utan Gränser erhöll i maj EUs och Europa Nostras kulturarvspris inom kategorin ’medvetandegörande, praktiskt arbete och utbildning’ främst för vårt arbete med restaureringsläger på Västra Balkan.

Var kan jag läsa mer om er organisation?

www.chwb.org